Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o systémoch inštitucionálneho zabezpečenia

Účelom tejto konzultácie je dať zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky k postupu ECB v súvislosti s akceptáciou systémov inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection schemes – IPS) na prudenciálne účely.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 15. apríla 2016.
ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Návrh všeobecných zásad ECB týkajúcich sa postupu akceptácie systémov inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely

Návrh všeobecných zásad stanovuje postup ECB pri hodnotení akceptovateľnosti systémov inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection schemes – IPS) na účely prudenciálneho dohľadu.

Jeho cieľom je zabezpečiť súdržnosť, účinnosť a transparentnosť politiky dohľadu, ktorá sa bude uplatňovať pri hodnotení systémov IPS v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 (nariadením o kapitálových požiadavkách).

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 15. apríla 2016.

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 15. apríla 2016 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

Pripomienky by mali byť v potrebných prípadoch podložené relevantnými príkladmi alebo údajmi.

Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text “Public consultation on institutional protection schemes”.

Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete poslať poštou na adresu:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on institutional protection schemes”
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po ukončení konzultácie budú všetky pripomienky spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Verejné vypočutie
Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)