Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τα θεσμικά συστήματα προστασίας

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά την προσέγγιση της ΕΚΤ σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 15ης Απριλίου 2016
Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας

Στο σχέδιο οδηγού καθορίζεται η προσέγγιση της ΕΚΤ σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας.

Σκοπός του είναι να εξασφαλιστεί συνοχή, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια σε σχέση με την πολιτική εποπτείας που θα εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις).

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 15ης Απριλίου 2016

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 15ης Απριλίου 2016 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να τεκμηριώνετε τα σχόλιά σας, κατά περίπτωση, με συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Υποβολή σχολίων με e-mail:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας με e-mail στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στη γραμμή θέματος αναφέρετε “Public consultation on institutional protection schemes“.

Υποβολή σχολίων μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on institutional protection schemes”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από ενημερωτική δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση
Έγγραφα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων