Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen laitosten suojajärjestelmistä

Julkinen kuuleminen antaa asianosaisille sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää kommentteja periaatteista, joita EKP aikoo soveltaa vakavaraisuushallinnassa käytettävien laitosten suojajärjestelmien hyväksyttävyyden arvioinnissa.

Kommentit tulee lähettää 15.4.2016 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä.
Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Luonnos Euroopan keskuspankin ohjeiksi vakavaraisuushallinnassa käytettäville laitosten suojajärjestelmille tehtävistä hyväksyttävyysarvioinneista

Ohjeluonnoksessa määritetään, miten EKP aikoo arvioida, hyväksytäänkö laitosten suojajärjestelmä käytettäväksi vakavaraisuushallinnassa.

Tarkoituksena on yhtenäistää, tehostaa ja selkiyttää valvontaperiaatteita, joita sovelletaan vakavaraisuusasetuksen (asetus [EU] N:o 575/2013) mukaisessa laitosten suojajärjestelmien arvioinnissa.

Kommentit tulee lähettää 15.4.2016 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä.

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää 15.4.2016 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään sähköpostiosoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Public consultation on institutional protection schemes”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on institutional protection schemes”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä näillä verkkosivuilla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä