Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Izjava o poslanstvu enotnega mehanizma nadzora

Evropska centralna banka opravlja nadzorniške naloge v okviru enotnega mehanizma nadzora, ki ga tvorijo Evropska centralna banka in pristojni nacionalni organi. Evropska centralna banka je pristojna za uspešno in konsistentno delovanje enotnega mehanizma nadzora, s čimer želi zagotoviti strogo in učinkovito opravljanje bančnega nadzora ter tako prispevati k varnosti in trdnosti bančnega sistema ter k stabilnosti finančnega sistema.

Pri uresničevanju ciljev vsi v enotnem mehanizmu nadzora največji pomen pripisujemo verodostojnosti in odgovornosti. Naloge opravljamo pregledno, hkrati pa v celoti upoštevamo veljavne zahteve glede varovanja zaupnosti. Prizadevamo si za uspešno komuniciranje z državljani Evrope. Zavezani smo temu, da odnose z evropskimi in nacionalnimi oblastmi gradimo v popolni skladnosti z relevantno zakonodajo ob upoštevanju načela neodvisnosti.

Razvijamo takšen nadzorniški pristop, ki dosega najvišje mednarodne standarde. Politike EU s področja nadzora skrbnega in varnega poslovanja bank izvajamo koherentno in uspešno na podlagi okvira najboljših praks za nadzor, ki je neodvisen, usmerjen v prihodnost in uporablja tveganju prilagojen pristop. Spoštujemo načelo sorazmernosti, enotnost in celovitost notranjega trga ter javni interes. Upoštevamo načela dobrega upravljanja ter opravljamo naloge v duhu sodelovanja in skupinskega dela.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo