Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

VUM misijas paziņojums

Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM), ko veido Eiropas Centrālā banka un valstu kompetentās iestādes, Eiropas Centrālā banka īsteno uzraudzības uzdevumus. Eiropas Centrālā banka ir atbildīga par iedarbīgu un konsekventu VUM darbību, lai veiktu efektīvu un visaptverošu banku uzraudzību, veicinot banku sistēmas drošumu un stabilitāti, kā arī finanšu sistēmas stabilitāti.

Īstenojot savus uzdevumus, mēs piešķiram īpašu nozīmi ticamībai un atbildībai. Mēs veicam savus uzdevumus caurredzami, pilnībā ievērojot piemērojamās konfidencialitātes prasības. Mēs cenšamies uzturēt efektīvu saziņu ar Eiropas pilsoņiem. Mēs esam apņēmušies veidot attiecības ar Eiropas un nacionālajām institūcijām pilnīgā saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un ievērojot neatkarības principu.

Mēs izstrādājam uzraudzības metodes, kas atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Mēs īstenosim ES politiku attiecībā uz banku prudenciālo uzraudzību konsekventi un iedarbīgi, pamatojoties uz neatkarīgas, ilgstošas un uz risku balstītas uzraudzības labākās prakses principiem. Mēs ievērojam proporcionalitātes principu, vienotā tirgus saliedētību un integritāti un sabiedrības intereses. Mēs īstenojam labu vadību un veicam savus uzdevumus sadarbības un komandas darba gaisotnē.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana