Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Úloha SSM

V rámci jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism – SSM) složeného z Evropské centrální banky a vnitrostátních příslušných orgánů, vykonává Evropská centrální banka své úkoly týkající se dohledu. Evropská centrální banka odpovídá za účinné a konzistentní fungování SSM s cílem vykonávat důkladný a účinný bankovní dohled a přispívá tak k bezpečnosti a odolnosti bankovního systému a stabilitě finančního systému.

Při naplňování našich cílů přikládáme v SSM velký význam důvěryhodnosti a odpovědnosti. Při plnění našich úkolů postupujeme transparentně, přičemž v plné míře dodržujeme příslušné požadavky na zachování důvěrnosti. Usilujeme o účinnou komunikaci s evropskými občany. Naše vztahy s evropskými a vnitrostátními orgány udržujeme plně v souladu s příslušnými právními předpisy a zároveň dodržujeme zásadu nezávislosti.

Vytváříme přístup k dohledu, který splňuje nejvyšší mezinárodní standardy. Politiky EU v oblasti obezřetnostního dohledu nad bankami budeme uplatňovat konzistentně a účinně, a to na základě rámce osvědčených postupů pro nezávislý, do budoucna orientovaný a na rizicích založený dohled. Respektujeme zásadu proporcionality, jednotu a integritu vnitřního trhu a veřejný zájem. Svou činnost vykonáváme odpovědně a v duchu spolupráce a týmové práce.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)