Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

BPM misija

Veikiant Bendram priežiūros mechanizmui (BPM), kuris apima Europos Centrinį Banką ir nacionalines kompetentingas institucijas, Europos Centrinis Bankas vykdo su priežiūra susijusius uždavinius. Europos Centrinis Bankas atsako už efektyvų ir nuoseklų BPM veikimą, kad būtų vykdoma veiksminga ir intervencijomis pagrįsta bankų priežiūra, padėsianti užtikrinti bankų sistemos saugumą ir patikimumą bei finansų sistemos stabilumą.

Siekdami savo tikslų, mes, BPM darbuotojai, svarbiausiais laikome patikimumą ir atskaitomybę. Vykdydami savo uždavinius veikiame skaidriai ir laikomės visų galiojančių konfidencialumo reikalavimų. Siekiame veiksmingai bendrauti su Europos piliečiais. Esame įsipareigoję palaikyti ryšius su Europos ir nacionalinėmis institucijomis, laikydamiesi visų atitinkamų teisės aktų ir deramai atsižvelgdami į nepriklausomumo principą.

Kuriame priežiūros sistemą, kuri atitinka aukščiausius tarptautinius standartus. Su rizikos ribojimu pagrįsta bankų priežiūra susijusią ES politiką vykdome nuosekliai ir veiksmingai, remdamiesi geriausios praktikos sistema, užtikrinančia nepriklausomą, į ateitį orientuotą ir rizikos vertinimu pagrįstą priežiūrą. Mums svarbus proporcingumo principas, vidaus rinkos vieningumas ir vientisumas bei viešasis interesas. Stengiamės užtikrinti gerą valdymą ir vykdome savo uždavinius bendradarbiaudami ir dirbdami kaip komanda.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus