Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarația de misiune a MUS

În cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS), format din Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente, Banca Centrală Europeană își îndeplinește atribuţiile în materie de supraveghere. Banca Centrală Europeană este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a MUS, în vederea efectuării unei activităţi de supraveghere bancară incisivă și eficace, contribuind la siguranța și soliditatea sistemului bancar și la stabilitatea sistemului financiar.

În urmărirea obiectivelor stabilite, în cadrul MUS acordăm o importanță deosebită credibilității și responsabilității. Suntem transparenți în îndeplinirea atribuțiilor ce ne revin, respectând totodată pe deplin cerințele aplicabile în ceea ce privește confidențialitatea. Vizăm realizarea unei comunicări eficace cu cetățenii europeni. Ne-am angajat să menţinem relații cu autoritățile europene și cele naționale în deplină concordanță cu legislația relevantă și cu principiul independenței.

Abordarea noastră în domeniul supravegherii îndeplinește cele mai înalte standarde internaționale. Vom implementa politicile UE privind supravegherea prudenţială a băncilor într-o manieră coerentă și eficace, pe baza unui cadru de bune practici pentru supraveghere independentă, anticipativă și bazată pe riscuri. Respectăm principiul proporționalității, unitatea și integritatea pieței interne și interesul public. Asigurăm buna guvernanță și ne îndeplinim atribuțiile în spiritul cooperării și al lucrului în echipă.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate