Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úloha jednotného mechanizmu dohľadu

Európska centrálna banka vykonáva svoje úlohy dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) zloženého z Európskej centrálnej banky a príslušných vnútroštátnych orgánov. Európska centrálna banka zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie SSM, s cieľom vykonávať intruzívny a účinný bankový dohľad, ktorý prispieva k bezpečnosti a odolnosti bankového systému a stabilite finančného systému.

Pri dosahovaní našich cieľov pripisujeme v SSM maximálnu dôležitosť dôveryhodnosti a zodpovednosti. Pri plnení našich úloh postupujeme transparentne a v plnej miere dodržiavame príslušné požiadavky dôvernosti. Usilujeme sa o účinnú komunikáciu s občanmi Európy. Naše vzťahy s európskymi a vnútroštátnymi orgánmi udržiavame v plnom súlade s príslušnými právnymi predpismi s náležitým ohľadom na zásadu nezávislosti.

Vytvárame systém dohľadu, ktorý spĺňa najvyššie medzinárodné štandardy. Politiky EÚ týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad bankami budeme vykonávať jednotným a účinným spôsobom. Budeme pritom vychádzať z rámca najlepších postupov nezávislého a perspektívneho dohľadu, ktorý je založený na hodnotení rizík. Rešpektujeme zásadu proporcionality, jednotnosť a integritu vnútorného trhu a verejný záujem. Dodržiavame zásady správneho riadenia a pri plnení našich úloh postupujeme v duchu spolupráce a tímovej práce.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)