Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δήλωση σχετικά με την αποστολή του ΕΕΜ

Στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτελεί τα εποπτικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ, με σκοπό την άσκηση παρεμβατικής και αποτελεσματικής τραπεζικής εποπτείας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Κατά την επιδίωξη των σκοπών μας, εμείς στον ΕΕΜ αποδίδουμε ύψιστη σημασία στην αξιοπιστία και τη λογοδοσία. Εκτελούμε τα καθήκοντά μας με διαφάνεια ενώ παράλληλα τηρούμε πλήρως τις ισχύουσες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Στοχεύουμε στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης. Στις σχέσεις μας με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να ενεργούμε απολύτως σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ανεξαρτησίας.

Η εποπτική προσέγγιση που ακολουθούμε πληροί τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Εφαρμόζουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προληπτική εποπτεία των τραπεζών με συνοχή και αποτελεσματικότητα, στηριζόμενοι σε ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών για μια ανεξάρτητη, μελλοντικής προοπτικής εποπτεία που βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων. Σεβόμαστε την αρχή της αναλογικότητας, την ενότητα και την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και το δημόσιο συμφέρον. Ασκούμε καλή διακυβέρνηση και εκτελούμε τα καθήκοντά μας με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων