Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az SSM küldetési nyilatkozata

Az Európai Központi Bank az illetékes nemzeti hatóságokkal együtt alkotott egységes felügyeleti mechanizmusban (SSM) látja el felügyeleti feladatait. Az SSM eredményes és következetes működéséért felelve célja olyan intruzív és eredményes bankfelügyeleti tevékenység, amellyel hozzájárul a bankrendszer biztonságos és szilárd működéséhez, továbbá a pénzügyi rendszer stabilitásához.

Az SSM tagjaiként céljaink megvalósítása során messzemenő jelentőséget tulajdonítunk a hitelességnek és az elszámoltathatóságnak. Feladatainkat átlátható módon látjuk el, ugyanakkor betartjuk a vonatkozó titoktartási követelményeket. Hatékony kommunikációra törekszünk Európa polgáraival. Vállaljuk, hogy az európai és a nemzeti hatóságokhoz fűződő kapcsolatainkat messzemenően a vonatkozó jogszabályokkal összhangban ápoljuk, kellő tekintettel a függetlenség alapelvére.

A legmagasabb nemzetközi követelményeknek megfelelő felügyeleti módszertant fejlesztünk ki. A prudenciális bankfelügyeletre vonatkozó európai uniós irányelveket egységes és hatékony módon alkalmazzuk a független, előretekintő, kockázatalapú felügyeletre vonatkozó bevett gyakorlat alapján. Tiszteletben tartjuk az arányosság elvét, a belső piac egységét és integritását, valamint a közérdeket. A magas színvonalú szervezetirányítás hívei vagyunk, feladatainkat pedig az együttműködés és a csapatmunka szellemében látjuk el.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése