SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

SSM's målsætning

ECB udfører sine tilsynsopgaver inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM), som består af Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder. Den Europæiske Centralbank er ansvarlig for, at SSM fungerer effektivt og konsekvent, idet der sigtes mod et stramt og effektivt banktilsyn, som bidrager til, at banksystemet forbliver sikkert og sundt og det finansielle system stabilt.

I bestræbelserne på at opfylde vores målsætninger, lægger vi i SSM meget stor vægt på troværdighed og ansvarlighed. Vi lever op til princippet om åbenhed, når vi udfører vores opgaver, samtidig med at vi opfylder de gældende fortrolighedskrav. Vi tilstræber en virkningsfuld kommunikation med Europas borgere. Vi har forpligtet os til at sikre, at vores relationer til europæiske og nationale myndigheder er i fuld overensstemmelse med den relevante lovgivning, og at princippet om uafhængighed respekteres.

Vi udvikler en tilsynstilgang, som lever op til de højeste internationale standarder. Vi implementerer EU's banktilsynspolitik på en sammenhængende og effektiv måde baseret på en ramme for bedste praksis for et uafhængigt, fremadrettet og risikobaseret tilsyn. Vi respektrer proportionalitetsprincippet, enheden og integriteten i det indre marked og offentlighedens interesse. Vi overholder princippet om god governance og udfører vores opgaver i en atmosfære af samarbejde og holdånd.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing