Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Misja Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

Zadania nadzorcze Europejskiego Banku Centralnego są realizowane w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, do którego należą Europejski Bank Centralny i właściwe organy krajowe. Europejski Bank Centralny odpowiada za efektywne i spójne działanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, mające zapewnić bliski i skuteczny nadzór bankowy, który przyczyni się do bezpieczeństwa i dobrego stanu systemu bankowego oraz stabilności systemu finansowego.

Przy realizacji naszych celów w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego przywiązujemy wielką wagę do wiarygodności i odpowiedzialności. Swoje zadania wykonujemy w sposób przejrzysty, a jednocześnie w pełni przestrzegamy odpowiednich wymogów poufności. Dokładamy starań, aby skutecznie komunikować się z obywatelami Europy. Dążymy do kształtowania naszych stosunków z władzami europejskimi i krajowymi w pełnej zgodności z odpowiednim prawem i z poszanowaniem zasady niezależności.

Tworzymy model nadzoru spełniający najwyższe standardy międzynarodowe. Będziemy realizować politykę unijną dotyczącą nadzoru ostrożnościowego nad bankami w sposób spójny i efektywny, zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w zakresie niezależnego i perspektywicznego nadzoru opartego na ryzyku. Respektujemy zasadę proporcjonalności, jedność i integralność rynku wewnętrznego oraz interes publiczny. Stosujemy zasady dobrego zarządzania i wykonujemy swoje zadania w duchu współdziałania i pracy zespołowej.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości