Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Yhteisen valvontamekanismin toiminta

Euroopan keskuspankki hoitaa valvontatehtäviään yhteisessä valvontamekanismissa, joka muodostuu Euroopan keskuspankista ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista. Euroopan keskuspankki vastaa valvontamekanismin toiminnan tehokkuudesta ja yhdenmukaisuudesta. Tarkoituksena on valvoa pankkeja tiiviisti ja tehokkaasti ja edistää siten pankkijärjestelmän vakavaraisuutta ja turvallisuutta sekä finanssijärjestelmän vakautta.

Näihin tavoitteisiin pyrittäessä uskottavuus ja tilivelvollisuus ovat äärimmäisen tärkeitä. Tehtävät suoritetaan avoimesti, mutta salassapitovaatimuksia noudatetaan. Yhteinen valvontamekanismi pyrkii viestimään tehokkaasti Euroopan kansalaisille. Se sitoutuu noudattamaan lainsäädäntöä suhteissaan eurooppalaisiin ja kansallisiin viranomaisiin tinkimättä kuitenkaan riippumattomuuden periaatteesta.

Yhteisessä valvontamekanismissa valvontakäytäntöä kehitetään vaativimpien kansainvälisten standardien mukaan. Pankkien vakavaraisuusvalvontaan liittyvää EU:n politiikkaa toteutetaan yhdenmukaisesti ja tehokkaasti parhaiden valvontakäytäntöjen pohjalta, ja pankkeja valvotaan riippumattomasti, ennakoivasti ja riskiperusteisesti. Suhteellisuusperiaatetta, sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja eheyttä sekä yhteistä etua kunnioitetaan. Kaikki noudattavat hyvää hallintotapaa ja suorittavat tehtävänsä keskinäisen yhteistyön hengessä.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä