Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
 • PERSBERICHT

ECB besluit de aanbeveling inzake dividenduitkeringen na september 2021 niet te verlengen

23 juli 2021

 • Huidige aanbeveling ECB over dividenduitkeringen loopt af op 30 september 2021
 • Toezichthouders keren terug naar de manier waarop ze vóór de pandemie de kapitaal- en dividendplannen van banken beoordeelden
 • Banken moeten zich terughoudend blijven opstellen en bij het dividendbesluit het kredietrisico niet onderschatten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag besloten de aanbeveling dat alle banken de dividenduitkering beperken na september 2021 niet te verlengen. De toezichthouders zullen in plaats daarvan de kapitaal- en dividenduitkeringsplannen van iedere bank als onderdeel van het reguliere toezicht beoordelen.

In maart 2020 had de ECB de banken verzocht om geen dividend uit te keren om zo het vermogen tot het opvangen van eventuele verliezen te versterken en om de kredietverlening aan huishoudens, kleine en grote bedrijven tijdens de coronapandemie krediet te ondersteunen. Een vergelijkbare aanbeveling werd in juli gedaan, terwijl de ECB in december de banken adviseerde de dividenduitkering te beperken. Datzelfde gold voor de inkoop van eigen aandelen.

De meest recente macro-economische projecties bevestigen de economische opleving en wijzen op afgenomen onzekerheid. Hierdoor verbetert ook de betrouwbaarheid van de verwachte kapitaalontwikkeling van banken. De toezichthouders hebben tijdens de pandemie de werkwijzen van de banken met betrekking tot kredietrisico geëvalueerd. De uitkomst daarvan is dat het juiste moment is aangebroken om de vroegere werkwijze weer in ere te herstellen, namelijk dat de ontwikkeling van de kapitaalpositie en plannen voor dividenduitkeringen of de inkoop van eigen aandelen met iedere bank apart worden besproken in het kader van de normale toezichtscyclus.

Banken moeten zich bij beslissingen over dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen echter terughoudend blijven opstellen en de houdbaarheid van het bedrijfsmodel zorgvuldig in de afwegingen meenemen. Ook moeten ze het risico niet onderschatten dat verdere verliezen later effect op de kapitaalpositie hebben naarmate de steunmaatregelen wegvallen.

Bij de beoordeling van de kapitaalontwikkeling en de plannen voor de dividenduitkering zullen de toezichthouders toekomstgericht te werk gaan. Daarbij houden ze naar behoren rekening met de uitkomsten van de stresstest 2021. De toezichthouders kijken daarnaast zorgvuldig naar de werkwijzen van de banken met betrekking tot kredietrisico, die de geloofwaardigheid van de kapitaalontwikkeling kunnen beïnvloeden. De toezichthouders gaan in het kader van de reguliere toezichtsdialoog in de loop van de zomer het gesprek aan met de banken.

De aanbeveling over dividenden blijft gelden tot en met 30 september 2021. Dat houdt in dat een eerstvolgend besluit over een dividenduitkering pas in het vierde kwartaal van 2021 zou moeten plaatsvinden. Nadere informatie is beschikbaar via de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

De ECB vraagt de banken verder om zich bij besluiten over het beloningsbeleid terughoudend en toekomstgericht op te stellen. In het kader van het toezicht gaat de ECB door met de beoordeling van het beloningsbeleid bij banken alsmede van het effect dat dat beleid kan hebben op het vermogen van banken om een gezonde kapitaalpositie in stand te houden.

De nationale bevoegde autoriteiten hanteren naar verwachting dezelfde benadering bij de banken die onder hun directe toezicht vallen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij François Peyratout, tel. +49 172 8632 119.

  CONTACT

  Europese Centrale Bank

  Directoraat-generaal Communicatie

  Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

  Contactpersonen voor de media
  Klokkenluiders