LEHDISTÖTIEDOTE

Valvontamaksut vuodelle 2017 yhteensä 425 miljoonaa euroa

28.4.2017
  • Pankeilta peritään valvontamaksuina yhteensä 425 miljoonaa euroa vuonna 2017.
  • Vähemmän merkittävien pankkien osuus on pienempi kuin vuonna 2016.
  • Maksuja kasvattavat sisäisten mallien erityisarvioinnin kustannukset.

EKP on arvioinut, että sille pankkijärjestelmän vakavaraisuusvalvonnasta aiheutuvat kustannukset ovat vuonna 2017 yhteensä 425 miljoonaa euroa eli noin 10 % suuremmat kuin vuonna 2016. EKP:n suorassa valvonnassa olevien merkittävien pankkien osuus on 92 % ja vähemmän merkittävien pankkien osuus 8 %.

Suuri osa kustannuksista liittyy vuoden 2017 valvontaprioriteeteiksi nostettuihin tehtäviin, ennen kaikkea monivuotiseen sisäisten mallien erityisarviointiin, jossa tarvitaan huomattavia resursseja. Lisäksi EKP:n pankkivalvontahenkilöstö kasvaa vuonna 2017. EKP:n neuvosto on päättänyt kasvattaa pankkivalvontatehtäviin ohjattavia resursseja työmäärän vuoksi.

Kustannukset nousevat vuonna 2017 pääasiassa EKP:n suoraan valvontaan liittyvien tehtävien vuoksi, joten aiempaa suurempi osa yhteisiin valvontakysymyksiin liittyvistä kustannuksista myös ohjataan EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien maksettavaksi. EKP:n välillisessä valvonnassa olevien pankkien valvontamaksut jäävät siis edellisvuotisia pienemmiksi.

Vuoden 2016 lopussa EKP:n pankkivalvontatehtäviin liittyvät kustannukset olivat 382,2 miljoonaa euroa. Summa oli ennakoitua pienempi, eli ero todellisten ja arvioitujen kustannusten välillä oli 41,1 miljoonaa euroa. Ero on otettu täysimääräisesti huomioon vuodelle 2017 arvioiduissa valvontamaksuissa EKP:n valvontamaksuasetuksen mukaisesti.

Pankkikohtaiset valvontamaksut lasketaan pankin taseen koon ja riskiprofiilin mukaan käyttämällä pankkien ilmoittamia edellisen vuoden joulukuun lopun valvontamaksutekijätietoja. Valvontamaksu lasketaan aina pankin korkeimmalla konsolidointitasolla yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Pankkikohtainen valvontamaksu muodostuu kiinteästä vähimmäismaksukomponentista ja vaihtelevasta maksukomponentista. Valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % kertyy pankkien vähimmäismaksukomponenteista, ja vaihtelevat maksukomponentit muodostavat loput 90 %. Pienimpien merkittävien pankkien (kokonaisvarat alle 10 miljardia euroa) vähimmäismaksukomponentti puolitetaan.

Kullekin pankille lähetetään valvontamaksuilmoitus lokakuussa 2017.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

Yhteyshenkilöt