Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP viib 2015. aasta novembris lõpule üheksa panga põhjaliku hindamise

9. oktoober 2015
  • 2015. aasta põhjaliku hindamise koondtulemused ja tulemused pankade kaupa avaldatakse novembris.
  • 2014. aasta põhjalik hindamine oli tõhus vahend tuvastatud kapitalipuudujäägi käsitlemiseks.

Euroopa Keskpanga 2015. aasta alguses tehtud otsuse kohaselt viib EKP pangandusjärelevalve 2015. aastal läbi üheksa panga põhjaliku hindamise. Nende hulgast kaheksat panka 2014. aasta hindamine ei hõlmanud.

Hindamine hõlmab varade kvaliteedi hindamist ja stressitesti ning selle viib läbi EKP kooskõlas eelmise aasta hindamisel kasutatud meetoditega. Ühe panga puhul rakendatakse vaid stressitesti, mis lükati eelmise aasta hindamisel edasi. Tulemused pankade kohta avaldatakse sarnasel andmevormil nagu 2014. aasta hindamise tulemused.

Viis panka olid muutunud oluliseks juba 2014. aastal kooskõlas järelevalvemehhanismi määrusega, milles sätestatakse, kas pank kuulub EKP otsese järelevalve alla. Need kriteeriumid on: panga koguvara ületab 30 miljardit eurot või moodustab rohkem kui 20% liikmesriigi SKPst või pank kuulub osaleva liikmesriigi kolme süsteemselt kõige olulisema panga hulka.

Ülejäänud neli panka kuuluvad hindamisele, sest võivad muutuda oluliseks 2016. aasta jaanuariks. Üksikasjalik teave hindamisele kuuluvate pankade kohta on kättesaadav siit.

2014. aasta põhjalik hindamine, mille raames kontrolliti 130 krediidiasutuse finantsolukorda enne seda, kui EKP hakkas vastutama otsese järelevalvetegevuse eest, tuvastas 25 miljardi euro suuruse kapitalipuudujäägi 25 pangas ning jääkpuudujäägi 13 pangas pärast 2014. aastal võetud meetmete arvestamist.

Põhjalik hindamine on olnud tõhus vahend, kutsudes esile vajalikud tegevused, et suurendada 13 panga esimese taseme põhiomavahendite mahtu ning parandada varade kvaliteedi hindamise käigus tuvastatud kvalitatiivseid tulemusi rohkemates osalevates pankades. Pankade võetud meetmed hõlmasid investeeringust väljumist, kapitali kaasamist, restruktureerimist ning riskijuhtimise ja usaldatavusnõuetele vastavate arvestuspõhimõtete tõhustamist.

EKP jätkab tööd nende ja kõigi teiste otsese järelevalve alla kuuluvate pankadega, et oleks tagatud pankade piisav kapitaliseeritus ja igapäevase järelevalve käigus tegutsetaks riske ennetavalt.

Meediakanalite küsimustele vastab Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid