Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n toteuttama yhdeksän pankin kattava arviointi valmistuu marraskuussa 2015

9.10.2015
  • Vuoden 2015 kattavan arvioinnin kokonaistulokset ja pankkikohtaiset tulokset julkistetaan marraskuussa.
  • Viime vuonna toteutettu kattava arviointi toi tehokkaasti esiin pankkien pääomavajeet ja johti toimiin niiden korjaamiseksi.

Euroopan keskuspankki (EKP) päätti aiemmin tänä vuonna, että yhdeksästä pankista tehdään kattava arviointi vuoden 2015 aikana. Kahdeksan näistä pankeista ei ollut mukana viime vuonna toteutetussa kattavassa arvioinnissa.

Kattava arviointi koostuu saamisten laadun arvioinnista ja stressitestistä, ja siinä käytetään samoja menetelmiä kuin edellisessä arvioinnissa. Yhdelle pankeista tehdään nyt ainoastaan stressitesti, jota sille ei vuonna 2014 tehty. Pankkikohtaisista tuloksista julkistetaan samanlainen vakiomuotoinen tulospohja kuin viime vuonnakin.

Viisi pankeista määritettiin jo edellisessä arvioinnissa merkittäviksi pankeiksi, jotka EKP ottaa suoraan valvontaansa. YVM-asetuksen mukaisesti pankkivalvontamekanismiin osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitseva pankki katsotaan merkittäväksi, jos sen varojen kokonaisarvo ylittää 30 miljardia euroa tai 20 % suhteessa sijaintivaltion bruttokansantuotteeseen tai jos se on yksi kolmesta rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävimmästä pankista kyseisessä jäsenvaltiossa.

Loput neljä pankkia ovat mukana kattavassa arvioinnissa sen vuoksi, että ne saatetaan todeta merkittäviksi tammikuuhun 2016 mennessä. Kaikkien yhdeksän arvioitavan pankin nimet löytyvät tästä.

Vuoden 2014 kattavassa arvioinnissa tarkastettiin EKP:n suoraan valvontaan tulevien pankkien vakavaraisuus ennen valvontatehtävien aloittamista. Arvioinnissa oli tuolloin mukana 130 luottolaitosta. Niistä 25:llä todettiin yhteensä noin 25 miljardin euron pääomavaje. Vuoden 2014 aikana toteutettujen korjaustoimien jälkeen pääomavajetta oli vielä 13 pankilla.

Kattava arviointi osoittautui tehokkaaksi: sen pohjalta nämä 13 pankkia aloittivat toimet ydinpääomansa (CET1) lisäämiseksi, ja pankit ryhtyivät laajemminkin korjaamaan laadullisiin havaintoihin perustuvia seikkoja, jotka tulivat esiin saamisten laadun arvioinnissa. Pankkien toteuttamia toimia olivat esimerkiksi liiketoiminnoista luopuminen, pääoman hankinta ja uudelleenjärjestelyt sekä riskienhallinnan tehostaminen ja vakavaraisuussääntelyn tarkempi noudattaminen kirjanpitokäytännöissä.

EKP jatkaa näiden ja muiden suorassa valvonnassaan olevien pankkien kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että pankeilla on riittävästi pääomaa ja että jatkuvassa pankkivalvonnassa riskeihin reagoidaan ennakoivasti.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Whistleblowing