Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB 2015. gada novembrī pabeigs deviņu banku visaptverošu novērtējumu

2015. gada 9. oktobrī
  • 2015. gada visaptverošā novērtējuma rezultātus apkopotā veidā un atsevišķu banku dalījumā paredzēts publicēt novembrī.
  • 2014. gadā veiktais visaptverošais novērtējums bija efektīvs līdzeklis tā laikā konstatētā kapitāla deficīta novēršanai.

ECB 2015. gadā banku uzraudzības ietvaros veic deviņu banku visaptverošu novērtējumu atbilstoši gada pirmajā pusē pieņemtajam lēmumam. Astoņas no šīm deviņām bankām nebija ietvertas 2014. gada visaptverošajā novērtējumā.

ECB veic novērtējumu, kas ietver aktīvu kvalitātes pārbaudi un stresa testu, saskaņā ar pagājušā gada novērtējumā izmantoto metodoloģiju. Vienā bankā tiek veikts tikai stresa tests, kas pagājušā gada novērtējumā tika atlikts uz vēlāku laiku. Rezultāti par atsevišķām bankām tiks publicēti līdzīgā formā kā 2014. gadā veiktā novērtējuma rezultāti, izmantojot veidnes.

Piecas no bankām tika iekļautas nozīmīgu banku kategorijā jau 2014. gadā atbilstoši VUM regulai, kurā noteikts, kā tiek izvēlētas ECB tiešai uzraudzībai pakļautās bankas. Saskaņā ar regulā noteiktajiem kritērijiem tas notiek, ja bankas kopējie aktīvi pārsniedz 30 mljrd. euro vai 20% no dalībvalsts IKP, vai ja tā kļūst par vienu no trim sistēmiski svarīgākajām bankām attiecīgajā dalībvalstī.

Pārējās četras bankas iekļautas novērtējumā tāpēc, ka tās var kļūt nozīmīgas līdz 2016. gada janvārim. Sīkāku informāciju par novērtējumā iekļautajām bankām sk. šeit.

2014. gada visaptverošajā novērtējumā, kas bija 130 kredītiestāžu veselības pārbaude un tika veikts, pirms ECB uzņēmās banku tiešās uzraudzības pienākumus, 25 bankās tika konstatēts kapitāla deficīts 25 mljrd. euro apmērā, bet 13 bankās kapitāla deficīts saglabājās arī pēc 2014. gadā veiktajiem pasākumiem.

Visaptverošais novērtējums bija efektīvs līdzeklis, kas ļāva noskaidrot nepieciešamos pasākumus, lai šajās 13 bankās palielinātu pirmā līmeņa pamata kapitālu, kā arī plašākā iesaistīto banku grupā uzlabotu kvalitatīvos rādītājus atbilstoši aktīvu kvalitātes pārbaudes konstatējumiem. Banku veiktie pasākumi ietvēra aktīvu pārdošanu, kapitāla piesaisti un pārstrukturēšanas pasākumus, kā arī riska vadības un prudenciālas grāmatvedības procedūru uzlabojumus.

ECB turpina ikdienas uzraudzības darbu šajās un visās pārējās tiešai uzraudzībai pakļautajās bankās, lai nodrošinātu, ka bankas ir atbilstoši kapitalizētas un to riski tiek pārvaldīti, ņemot vērā nākotnes perspektīvu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana ( Ronan Sheridan ; tālr. +49 69 1344 7416).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem