Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB rondt in november 2015 alomvattende beoordeling van negen banken af

9 oktober 2015
  • Geaggregeerde uitkomsten en uitkomsten per individuele bank van de alomvattende beoordeling voor 2015 zullen in november worden gepubliceerd
  • De alomvattende beoordeling van 2014 was een effectief instrument voor het aanpakken van bij de beoordeling van vorig jaar vastgestelde kapitaaltekorten

Het Bankentoezicht van de ECB voert, zoals eerder dit jaar door de ECB besloten, in 2015 een alomvattende beoordeling van negen banken uit. Acht van de negen banken vielen niet onder de beoordeling van 2014.

De beoordeling, waarvan een activakwaliteitsbeoordeling ("asset quality review" ofwel AQR) en een stresstest deel uitmaken, wordt door de ECB uitgevoerd overeenkomstig de methodologie die bij de beoordeling van vorig jaar is gehanteerd. Eén bank ondergaat slechts een stresstest, die was uitgesteld van de beoordeling van vorig jaar. De uitkomsten per individuele bank zullen worden gepubliceerd in de vorm van een sjabloon, soortgelijk aan het sjabloon dat bij de beoordeling van 2014 is gepresenteerd.

Vijf van de banken waren in 2014 reeds belangrijk geworden overeenkomstig de GTM-Verordening, waarin de criteria worden uiteengezet op grond waarvan een bank in aanmerking komt voor het directe toezicht door de ECB. Deze criteria omvatten het feit dat de totale activa van een bank meer dan €30 miljard of 20% van het bbp van de desbetreffende lidstaat bedragen, of de verhoging van de status van een bank tot een van de drie meest systeemkritische banken in een deelnemende lidstaat.

De vier resterende banken kunnen tegen januari 2016 belangrijk worden en worden derhalve aan de beoordeling onderworpen. Nadere gegevens over de banken waarop de beoordeling wordt uitgevoerd, kunnen hier worden gevonden.

De alomvattende beoordeling van 2014, een onderzoek naar de gezondheid van 130 instellingen voordat de ECB het directe bankentoezicht op zich nam, stelde een kapitaaltekort van €25 miljard vast bij 25 banken, en resterende tekorten bij 13 daarvan nadat de gedurende 2014 genomen maatregelen in aanmerking waren genomen.

De alomvattende beoordeling is een effectief instrument geweest om de aanzet te geven tot de maatregelen die nodig waren om het niveau van het Common Equity Tier 1-kapitaal van de 13 banken te verhogen en om de kwalitatieve bevindingen zoals die uit de AQR van een bredere steekproef van deelnemende banken naar voren kwamen, te herstellen. De door banken genomen maatregelen omvatten naast afstotingen, kapitaalverhogende maatregelen en herstructureringactiviteiten ook verbeteringen in risicobeheer en prudentiële financieel-administratieve procedures.

De ECB blijft met deze en alle andere onder direct toezicht staande banken samenwerken om ervoor te zorgen dat de banken over toereikend kapitaal beschikken en dat risico's in het kader van het dagelijkse toezicht proactief worden aangepakt.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media