Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB bo novembra 2015 zaključila celovito oceno devetih bank

9. oktober 2015
  • Zbirni rezultati celovite ocene 2015 in rezultati za posamezne banke bodo objavljeni novembra.
  • Celovita ocena 2014 je bila učinkovito orodje za odpravo kapitalskih primanjkljajev, ugotovljenih v lanskem pregledu.

Kot je ECB sklenila letos spomladi, bo v letu 2015 v okviru bančnega nadzora izvedena celovita ocena devetih bank. Osem od teh bank ni bilo vključenih v celovito oceno leta 2014.

V oceni, ki obsega pregled kakovosti sredstev in stresni test, ECB uporablja enako metodologijo kot v lanskem pregledu. Za eno banko bo opravljen samo stresni test, ki je bil lani odložen. Rezultati za posamezne banke bodo objavljeni v predlogi, ki je podobna tisti iz lanskega pregleda.

Pet od tokrat pregledanih bank je postalo pomembnih že v letu 2014, saj so izpolnile merila iz uredbe o enotnem mehanizmu nadzora, ki določa, kdaj je banka primerna za neposredni nadzor s strani ECB. Ta merila so bilančna vsota nad 30 milijard EUR ali 20% BDP države, v kateri ima banka svoj sedež, ali uvrstitev med tri sistemsko najpomembnejše banke v sodelujoči državi članici.

Preostale štiri banke bodo morda postale pomembne v januarju 2016 in so zaradi tega vključene v tokratno celovito oceno. Podrobnosti o bankah, zajetih v celoviti oceni, so na voljo tukaj.

Celovita ocena 2014, v kateri je ECB pred prevzemom neposrednega bančnega nadzora preverila zdravstveno stanje 130 institucij, je pokazala primanjkljaj kapitala v višini 25 milijard EUR v 25 bankah. Po upoštevanju ukrepov, sprejetih tekom leta 2014, je bil kapitalski primanjkljaj ugotovljen v 13 bankah.

Ocena je bila uspešna pri spodbujanju bank, da izvedejo ukrepe, ki so bili v 13 bankah potrebni za povečanje navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ter ukrepe za odpravo kvalitativnih pomanjkljivosti, ki so bile v pregledu kakovosti sredstev ugotovljene v širšem vzorcu pregledanih bank. Ukrepi, ki so jih sprejele banke, so vključevali odprodajo premoženja, zbiranje kapitala in prestrukturiranje ter izboljšave na področju upravljanja tveganj in bonitetnega računovodstva.

ECB še naprej redno sodeluje s temi in vsemi ostalimi neposredno nadzorovanimi bankami, da bi v okviru vsakodnevnega nadzora zagotovila, da imajo banke dovolj kapitala in tveganja odpravljajo, še preden se pojavijo.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije