Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Litva vstupuje do eurozóny

1. januára 2015

EMBARGO

Nezverejňovať do 0:00 SEČ vo štvrtok 1. januára 2015
  • Litva začína používať euro.

  • Lietuvos bankas sa stáva členom Eurosystému.

  • Litva sa zároveň v rámci jednotného mechanizmu dohľadu zapája do bankového dohľadu ECB.

Ako oznámila Európska centrálna banka (ECB), v Litve dnes bolo do obehu uvedené euro. Počet členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré používajú jednotnú európsku menu, sa tak zvýšil na 19.

„V mene Rady guvernérov Európskej centrálnej banky vítam toto ďalšie rozšírenie eurozóny. Litva prijala v zložitých časoch výnimočné opatrenia, aby dosiahla svoj cieľ zaviesť jednotnú menu,“ uviedol prezident ECB Mario Draghi.

Lietuvos bankas, litovská národná centrálna banka, sa stáva členom Eurosystému, centrálneho bankového systému eurozóny, ktorý pozostáva z ECB a 19 národných centrálnych bánk. Litva sa zároveň zapája do jednotného mechanizmu dohľadu, v rámci ktorého ECB vykonáva dohľad nad väčšími bankami. Pod priamy dohľad ECB budú patriť tri litovské banky (SEB bankas, Swedbank a DNB bankas), ktoré sa už podrobili  komplexnému hodnoteniu, kontrole finančného zdravia 130 bánk v eurozóne.

Lietuvos bankas splatila zvyšok svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB a previedla svoj podiel na devízových rezervách ECB. Začlenenie litovských peňažných finančných inštitúcií (PFI) do bankového systému eurozóny 1. januára 2015 bolo zohľadnené už pri zverejnení údajov o potrebe likvidity v eurozóne a pri pridelení referenčného objemu prostriedkov 30. decembra 2014. Litovské zmluvné strany Eurosystému sa budú môcť zúčastňovať na operáciách ECB na voľnom trhu oznámených po 1. januári 2015.

Zoznam bánk a iných PFI so sídlom v Litve, ktoré sú povinné udržiavať povinné minimálne rezervy, bude onedlho zverejnený na internetovej stránke ECB (spolu so zoznamami PFI z ďalších členských štátov EÚ, ktoré prijali euro). Z dôvodu zavedenia požiadavky povinných minimálnych rezerv v litovských PFI bolo zároveň stanovené prechodné udržiavacie obdobie povinných minimálnych rezerv od 1. do 27. januára 2015. Aktíva umiestnené v Litve, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému, budú pridané do zoznamu akceptovateľných obchodovateľných aktív v eurozóne (zoznam je k dispozícii na internetovej stránke ECB).

V dôsledku vstupu Litvy do eurozóny ako jej 19. člena sa dnes zároveň začína uplatňovať nový systém rotácie hlasovacích práv členov Rady guvernérov ECB. Na internetovej stránke ECB nájdete bližšie informácie  o tom, ako tento systém funguje, ako aj  kalendár rotácie hlasovacích práv v roku 2015 a 2016.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 171 769 5305.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)