Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Литва се присъединява към еврозоната

1 януари 2015 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 0 ч централноевропейско време в четвъртък, 1 януари 2015 г.
  • Литва започва да използва еврото.

  • Lietuvos bankas става член на Евросистемата.

  • Литва също така се присъединява към банковия надзор в ЕЦБ в рамките на единния надзорен механизъм.

Днес еврото влезе в обращение в Литва, с което броят на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), които използват единната европейска валута, стана 19, съобщи Европейската централна банка (ЕЦБ).

„От името на Управителния съвет на Европейската централна банка приветствам това ново разширяване на еврозоната. Литва предприе извънредни мерки в труден период, за да постигне целта си да се присъедини към единната валута“ – каза председателят на ЕЦБ Марио Драги.

Lietuvos bankas – националната централна банка на Литва – става член на Евросистемата, системата от централни банки в еврозоната, която включва ЕЦБ и 19 национални централни банки. Литва също така се присъединява към единния надзорен механизъм, който поставя по-големите банки под надзора на ЕЦБ. Под прекия надзор на ЕЦБ попадат три литовски банки – SEB bankas, Swedbank и DNB bankas. Те вече са били подложени на  цялостна оценка – финансова проверка на 130 банки в еврозоната.

Lietuvos bankas изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе дела си в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ. Оповестените на 30 декември 2014 г. потребности на еврозоната от ликвидност и референтната сума за разпределяне бяха съобразени с включването от 1 януари 2015 г. на литовските парично-финансови институции (ПФИ) в банковата система на еврозоната. Литовските контрагенти на Евросистемата ще имат възможност да участват в операциите на ЕЦБ на открития пазар, обявени след 1 януари 2015 г.

Списък на банките и други ПФИ, разположени на територията на Литва, към които се прилагат изискванията за задължителни резерви, ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ, наред със списъците на ПФИ в другите държави членки на ЕС, приели еврото. Предвидена е и разпоредба за преходен период на поддържане от 1 до 27 януари 2015 г. за прилагане на изискванията за минималните резерви към литовските ПФИ. Активите, разположени на територията на Литва и приемани като обезпечение по кредитните операции на Евросистемата, също ще бъдат добавени към списъка за еврозоната с допустимите търгуеми активи, достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

Присъединяването на Литва към еврозоната като нейна деветнадесета членка означава също, че от днес влиза в действие новата система на ротация на правата на глас в Управителния съвет на ЕЦБ. На уебсайта на ЕЦБ е представено  обяснение на тази система заедно с  календар на ротацията на правата на глас през 2015 г. и 2016 г.

Медиите могат да се обръщат за информация към Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 171 769 5305.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал