Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Leedu ühineb euroalaga

1. jaanuar 2015

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 0.00 Kesk-Euroopa aja järgi, neljapäeval, 1. jaanuaril 2015
  • Leedu võtab kasutusele euro.

  • Leedu keskpangast (Lietuvos bankas) saab eurosüsteemi liige.

  • Ühtse järelevalvemehhanismi raames liitub Leedu ka EKP pangandusjärelevalvega.

Euroopa Keskpanga (EKP) ametliku teate kohaselt võeti Leedus täna kasutusele euro ning seega on ühisraha kasutavaid Euroopa Liidu (EL) liikmesriike juba 19.

„Väljendan Euroopa Keskpanga nõukogu nimel heameelt euroala taaskordse laienemise üle. Leedu on võtnud keerulistel aegadel erakorralisi meetmeid, et jõuda oma sihtmärgini ja võtta kasutusele ühisraha euro,” sõnas EKP president Mario Draghi.

Leedu keskpangast saab eurosüsteemi ehk euroala keskpankade süsteemi liige. Eurosüsteemi kuuluvad EKP ja 19 ELi liikmesriigi keskpangad. Leedu liitub ka ühtse järelevalvemehhanismiga, mis koondab suuremad pangad EKP järelevalve alla. EKP otsese järelevalve alla kuulub kolm Leedu panka (SEB bankas, Swedbank ja DNB bankas), kes on juba läbinud  põhjaliku hindamise ehk finantskontrolli, mis hõlmas 130 euroala panka.

Leedu keskpank on tasunud oma järelejäänud osa EKP kapitalist ning teinud ülekande EKP välisvaluutareservi. Leedu rahaloomeasutuste lõimumist euroala pangandussüsteemiga alates 1. jaanuarist 2015 on juba arvesse võetud 30. detsembril 2014 avaldatud andmetes euroala likviidsusvajaduse ja baasmahtude kohta. Eurosüsteemi vastaspooled Leedus saavad osaleda pärast 1. jaanuari 2015 välja kuulutatavates EKP avaturuoperatsioonides.

Loetelu Leedu pankadest ja muudest rahaloomeasutustest, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, avaldatakse peatselt EKP veebilehel koos samasuguste loeteludega teiste euroala riikide kohta. Ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 27. jaanuarini 2015 kehtib üleminekuaja arvestusperiood, mille jooksul kehtestatakse Leedu rahaloomeasutuste suhtes kohustusliku reservi nõue. Loetelu Leedus asuvatest ja eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblikest tagatisvaradest lisatakse euroala kõlblike turustatavate varade loetelule, mis on kättesaadav EKP veebilehel.

Kuna Leedust saab euroala 19. liige, jõustub tänasest ka hääleõiguste rotatsioonisüsteem EKP nõukogus.  Uut süsteemi tutvustatakse täpsemalt EKP veebilehel, kuhu on lisatud ka  hääleõiguste roteerumise ajakava 2015. ja 2016. aastal.

Meediakanalite küsimustele vastab Eszter Miltényi-Torstensson (tel +49 171 769 5305).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine