Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

Lietuva pievienojas euro zonai

2015.1.01.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz ceturtdienai, 2015. gada 1. janvārim, plkst. 0.00 pēc Viduseiropas laika
  • Lietuva sāk izmantot euro.

  • Lietuvos bankas kļūst par Eurosistēmas dalībnieci.

  • Lietuva pievienojas arī ECB banku uzraudzības sistēmai Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Kā paziņoja Eiropas Centrālā banka (ECB), Lietuvā šodien nonāca apgrozībā euro, un to Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu skaits, kuras izmanto Eiropas vienoto valūtu, palielinājās līdz 19.

"Eiropas Centrālās bankas Padomes vārdā esmu gandarīts par turpmāku euro zonas paplašināšanos. Lietuva veikusi ārkārtas pasākumus sarežģītos apstākļos, lai sasniegtu mērķi – vienotās valūtas ieviešanu", teica ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi).

Lietuvas centrālā banka Lietuvos bankas kļūst par dalībnieci Eurosistēmā – euro zonas centrālo banku sistēmā, ko veido ECB un 19 nacionālās centrālās bankas. Lietuva pievienojas arī Vienotajam uzraudzības mehānismam, kura ietvaros ECB uzraudzībā nonāk lielākās bankas. Trim Lietuvas bankām ( SEB bankas, Swedbank un DNB bankas) tiks piemērota ECB tiešā uzraudzība. Tās jau veikušas  visaptverošo novērtējumu – 130 euro zonas banku finanšu situācijas pārbaudi.

Lietuvos bankas veikusi atlikušo iemaksas daļu ECB kapitālā un iemaksu ECB ārējo rezervju aktīvos. Lietuvas monetāro finanšu iestāžu (MFI) integrācija euro zonas banku sistēmā 2015. gada 1. janvārī jau ņemta vērā, publicējot euro zonas likviditātes vajadzības un piedāvājuma etalonsummu 2014. gada 30. decembrī. Eurosistēmas darījumu partneri no Lietuvas varēs piedalīties Eurosistēmas atklātā tirgus operācijās, kas izziņotas pēc 2015. gada 1. janvāra.

To Lietuvā esošo banku un pārējo MFI saraksts, uz kurām attiecas rezervju prasības, drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē. Turpat publicēti arī citās euro ieviesušajās ES dalībvalstīs esošo MFI saraksti. Noteikts arī rezervju izpildes prasību pārejas periods no 2015. gada 1.–27. janvārim attiecībā uz obligāto rezervju prasību piemērošanu Lietuvas MFI. To Lietuvā izvietoto aktīvu saraksts, kuri ir atbilstošs Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums, arī tiks pievienots euro zonas atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstam un atrodams ECB interneta lapā.

Lietuvai kļūstot par 19. euro zonas dalībvalsti, šodien spēkā stājas arī jauna ECB Padomes balsstiesību rotācijas sistēma. ECB interneta vietnē  šī sistēma ir izskaidrota un pievienots  kalendārs, kurā atspoguļota balsstiesību rotācijas kārtība 2015. un 2016. gadā.

Papildinformācijas saņemšanai plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Miltenī-Torstensones ( Eszter Miltényi-Torstensson, tālr. +49 171 769 5305).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana