Menu

Цялостни оценки през 2019 г.

Оценка на шест български банки

През юли 2019 г. ЕЦБ завърши цялостната оценка на шест български банки вследствие на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българска народна банка.

На оценка бяха подложени следните шест банки:

  • УниКредит Булбанк АД
  • Банка ДСК ЕАД
  • Обединена българска банка АД
  • Първа инвестиционна банка АД
  • Централна кооперативна банка АД
  • Инвестбанк АД

Прессъобщение

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Подробни резултати

УниКредит Булбанк АДБанка ДСК ЕАДОбединена българска банка АДПърва инвестиционна банка АДЦентрална кооперативна банка АДИнвестбанк АД

Оценка на Nordea

През юли 2019 г. ЕЦБ извърши цялостна оценка на Nordea Bank Abp (Nordea) вследствие на преместването на банката в еврозоната.

Прессъобщение

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Подробни резултати