Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Nordea Bank Oyj:n kattavan arvioinnin tulokset

18.7.2019

  • Kattava arviointi tehtiin Nordean siirrettyä päätoimipaikkansa euroalueelle.
  • Arviointi sisälsi stressitestin sekä saamisten laadun arvioinnin.
  • Tulosten perusteella Nordealla ei ole pääomavajetta.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkistanut Nordea Bank Oyj:n kattavan arvioinnin tulokset. Nordea antoi suostumuksensa tulosten julkaisemiseen. Kattava arviointi oli toteutettava Nordean siirrettyä päätoimipaikkansa Ruotsista Suomeen vuonna 2018.

EKP tekee kaikille suoraan valvontaansa (todennäköisesti) tuleville pankeille kattavan arvioinnin, joka sisältää stressitestin ja saamisten laadun arvioinnin. Nordea on ollut EKP:n suorassa valvonnassa siitä alkaen, kun sille vuonna 2018 myönnettiin uusi pankkitoimilupa Suomessa.

Kattavan arvioinnin perusteella Nordealla ei ole pääomavajetta. Sen pääoma ei alittanut raja-arvoja sen paremmin saamisten laadun arvioinnissa kuin stressitestissäkään. Sen odotetaan kuitenkin tekevän parannuksia joihinkin menettelytapoihin, tietojärjestelmiin ja prosesseihin, joissa saamisten laadun arviointi paljasti heikkouksia.

Nordeassa nyt toteutettu arviointi oli samankaltainen kuin laajamittaiset terveystarkastukset, jotka toteutettiin 130 pankissa vuonna 2014, kun EKP valmistautui aloittamaan pankkivalvonnan. Lisäksi vastaavat arvioinnit tehtiin 13 pankissa vuosina 2015 ja 2016.

Saamisten laadun arvioinneissa tarkastellaan pankin varoja vakavaraisuuslaskennan (eikä niinkään kirjanpidon) näkökulmasta, ja niissä selvitetään, pitääkö pankin pääomapohjaa vahvistaa. Laskennan pohjana käytetään pankin varojen kirjanpitoarvoa tiettynä ajankohtana. Nordean kohdalla ajankohdaksi oli valittu 30.6.2018. Arvioinnissa käytettiin kesäkuussa 2018 päivitettyä menetelmää, eli siinä otettiin huomioon IFRS 9 ‑tilinpäätösstandardin vaikutus.

Lisäksi Nordealle tehtiin stressitesti, jossa tarkasteltiin perusskenaarion ja epäsuotuisan skenaarion mahdollista vaikutusta pankin vakavaraisuuteen kolmen vuoden ajanjaksolla vuodesta 2018 vuoteen 2021. Menetelmä oli sama kuin Euroopan pankkiviranomaisen vuoden 2018 stressitesteissä.

Pääomavajeen raja-arvot olivat samat kuin aiempina vuosina. Keskeisenä vakavaraisuuden mittarina käytettävän ydinpääomasuhteen tuli olla saamisten laadun arvioinnissa ja stressitestin perusskenaariossa vähintään 8 % ja stressitestin epäsuotuisassa skenaariossa 5,5 %.

Taulukko 1: Ydinpääomasuhteen kehitys

Pankin nimi

Ydinpääomasuhde alkutilanteessa1)

Ydinpääomasuhde saamisten laadun arvioinnin pohjalta1)

Ydinpääomasuhde perusskenaariossa2)

Ydinpääomasuhde epäsuotuisassa skenaariossa2)

Pääomavaje

(%)

(%)

(%)

(%)

(milj. €)

Nordea Bank Oyj

14,99 %

13,95 %

14,21 %

9,23 %

0

1) Ydinpääomasuhde 30.6.2018.

2) Ydinpääomasuhde pienimmillään stressitestissä käytetyn kolmen vuoden ajanjakson kuluessa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Esther Tejedor puhelinnumerossa +49 69 1344 95596.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä