Menu

Komplexné hodnotenie v roku 2019

Hodnotenie šiestich bulharských bánk

Na základe žiadosti Bulharska o nadviazanie úzkej spolupráce medzi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) uskutočnila ECB v júli 2019 komplexné hodnotenie šiestich bulharských bánk.

Hodnoteniu sa podrobili tieto banky:

  • UniCredit Bulbank AD
  • DSK Bank EAD
  • United Bulgarian Bank AD
  • First Investment Bank AD
  • Central Cooperative Bank AD
  • Investbank AD

Tlačová správa

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Podrobné výsledky

Hodnotenie Nordea Bank Abp (Nordea)

V júli 2019 ECB uskutočnila komplexné hodnotenie Nordea Bank Abp (Nordea) v nadväznosti na premiestnenie tejto banky do eurozóny.

Tlačová správa

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Podrobné výsledky