Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Адрес

Пощенски адреси

Кореспонденция

European Central Bank Получател (име и/или структурно звено) 60640 Frankfurt am Main Germany

Пратки и доставки

European Central Bank Получател (име и/или структурно звено) Sonnemannstrasse 22 60314 Frankfurt am Main Germany

Фактури

Вижте Изискванията на ЕЦБ за фактуриране

Сгради на ЕЦБ

Франкфурт на Майн

ЕЦБ е разположена на три адреса във Франкфурт:

  • Sonnemannstrasse 20 (главна сграда) 60314 Frankfurt am Main, Germany
  • Kaiserstrasse 29 (Eurotower) 60311 Frankfurt am Main, Germany
  • Taunustor 2 60311 Frankfurt am Main, Germany

Сградите се наблюдават чрез система за видеонаблюдение: ECB's video surveillance policy

Представително бюро в Брюксел

Rue de la Loi/ Wetstraat 223 1040 Bruxelles Belgium

+32 2 233 54 40
Моля, отправяйте всички въпроси от общо естество към офисите във Франкфурт
(+49 69 13 44 0) +32 2 233 54 49

Представително бюро във Вашингтон, в сградата на МВФ

700, 19th Street NW, Suite HQ1-2- 570 Washington D.C. 20431 U.S.A.

+1-202-623-8351 +1-202-623-8377

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал