Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je za namene posvetovanja objavila osnutek vodnika za pridobitev bančne licence in osnutek vodnika za pridobitev finteh bančne licence

21. september 2017
  • ECB začenja posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj splošnih kreditnih institucij za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških (finteh) kreditnih institucij za pridobitev licence.
  • V vodnikih so pojasnjeni postopek pridobivanja licence, zahteve za izdajo dovoljenja kreditnim institucijam na splošno in specifična vprašanja za institucije s finteh poslovnim modelom.
  • Posvetovanje poteka do 2. novembra 2017.

Evropska centralna banka (ECB) danes začenja javno posvetovanje o osnutku dveh vodnikov, ki pojasnjujeta postopek, s katerim subjekti lahko postanejo banke in pridobijo bančno licenco. Prvi dokument, osnutek vodnika za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence, določa splošen postopek in zahteve v zvezi z ocenjevanjem takšnih prošenj. Drugi dokument, osnutek vodnika za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence, pa je namenjen subjektom s finteh poslovnim modelom, ki razmišljajo, da bi zaprosili za bančno licenco. Namen obeh vodnikov je narediti postopek pridobivanja licence bolj transparenten in prosilcem olajšati priprave. Vodnika bosta povečala tudi enotnost ocenjevanja prošenj za pridobitev licence in obenem ohranjala vse bonitetne standarde za izdajo dovoljenja novim kreditnim institucijam. Temeljita na usmeritvah o komuniciranju s prosilci za licenco, o katerih so se dogovorili ECB in pristojni nacionalni organi.

Izdaja dovoljenja kreditnim institucijam je osnovna dejavnost vseh nadzornih organov. Banke so kreditne institucije, ki jim je zaupano sprejemanje vlog od javnosti in dajanje posojil posameznikom in podjetjem. Da bi bili varčevalci in gospodarstvo kot celota zaščiteni, so te dejavnosti z zakonom omejene na finančna podjetja z bančno licenco, ki so po drugi strani predmet bančnega nadzora. Pristojni nacionalni organi so prva kontaktna točka, kjer se zbirajo prošnje za pridobitev dovoljenja. Vendar prošnje za pridobitev bančne licence ocenjujejo skupaj z ECB, ki je pristojni organ za končno odločitev o izdaji, razširitvi ali odvzemu bančne licence v euroobmočju.

V postopku ocenjevanja nadzorniki ocenijo, ali subjekt izpolnjuje zahteve za izdajo dovoljenja, ki so opredeljene v evropski in nacionalni zakonodaji. Subjekt mora med drugim izpolnjevati nadzorniške kapitalske zahteve, vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja in vodenja organizacije ter upravljanja tveganj, in zagotoviti, da uprava uspešno opravi ocenjevanje sposobnosti in primernosti.

V euroobmočju poslovni modeli vse večjega števila subjektov, ki vstopajo v finančni sektor, temeljijo na inovativni tehnologiji – imenujejo se finteh poslovni modeli. Ta pojav je obravnavan v osnutku vodnika za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence.

Posvetovanje o vodnikih poteka od 21. septembra do 2. novembra 2017. Osnutek vodnikov in seznam pogostih vprašanj sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. ECB bo izvedla javno obravnavo 26. oktobra 2017 v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni. Spletni prenos obravnave bo potekal na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Tam so na voljo tudi navodila za registracijo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb na dokumenta, ki sta predmet posvetovanja. Po javnem posvetovanju bo ECB objavila prejete pripombe skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje. Drugo posvetovanje o dodatku k osnutku vodnika za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence bo potekalo kasneje.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo