Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē apspriešanai norādījumu projektus par banku un FinTech banku licencēšanu

2017. gada 21. septembrī
  • ECB rīko apspriešanu attiecībā uz norādījumiem par iesniegumu vispārējas kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu un norādījumiem par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu.
  • Norādījumos skaidrots pieteikuma iesniegšanas process, licencēšanas prasības kredītiestādēm kopumā un specifiski apsvērumi attiecībā uz kredītiestādēm ar FinTech uzņēmējdarbības modeļiem.
  • Apspriešana ilgst līdz 2017. gada 2. novembrim.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsāk sabiedrisko apspriešanu par diviem norādījumu projektiem, skaidrojot procesu, kā iestādes var kļūt par bankām un iegūt banku darbības licenci. Pirmajā dokumentā – norādījumu projektā par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu – noteikts kopējais process un šādu iesniegumu novērtēšanas prasības. Otrais dokuments – norādījumu projekts par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu – vērsts uz iestādēm ar FinTech uzņēmējdarbības modeļiem, kas plāno iesniegt pieteikumu banku darbības licences saņemšanai. Abu norādījumu mērķis ir uzlabot iesniegšanas procesa caurredzamību un palīdzēt pretendentiem sagatavošanās procesā. Tie arī veicinās saskaņotāku iesniegumu novērtēšanu, vienlaikus saglabājot visus jaunu kredītiestāžu licencēšanas prudenciālās uzraudzības standartus. Norādījumu pamatā ir politika saziņai ar pretendentiem, par kuru vienojās ECB un valstu kompetentās iestādes.

Licenču izsniegšana kredītiestādēm ir katras uzraudzības iestādes pamatdarbība. Bankas ir kredītiestādes, kuras saņēmušas pilnvaras noguldījumu piesaistīšanai no iedzīvotājiem un kredītu izsniegšanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lai aizsargātu noguldītājus un tautsaimniecību kopumā, ar likumu noteikts, ka šīs darbības drīkst veikt tikai finanšu sabiedrības, kas saņēmušas banku darbības licenci, uz kurām savukārt attiecas banku uzraudzība. Valstu kompetentās iestādes ir pirmais kontaktpunkts licencēšanas iesniegumu saņemšanai. Tomēr iesniegumu banku darbības licences saņemšanai novērtēšana tiek veikta kopīgi ar ECB, kuras kompetencē ir galīgā lēmuma pieņemšana par banku darbības licences izsniegšanu, pagarināšanu vai anulēšanu euro zonā.

Novērtējuma procesā uzraudzības iestādes vērtē, vai iestāde atbilst ES un valstu tiesību aktos noteiktajām licencēšanas prasībām. Iestādei jānodrošina atbilstība uzraudzības kapitāla prasībām, jāievieš atbilstoša pārvaldība un risku vadības sistēma un jānodrošina, lai vadība izturētu atbilstības un piemērotības novērtējumu.

Euro zonā arvien lielāks skaits iestāžu, kuras sāk darbību finanšu sektorā, izvēlas uz jaunajām tehnoloģijām balstītu uzņēmējdarbības modeli (tā dēvēto FinTech). Šī parādība aplūkota norādījumu projektā par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu.

Norādījumu apspriešana ilgst no 2017. gada 21. septembra līdz 2. novembrim. Abi norādījumu projekti un bieži uzdotie jautājumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. 2017. gada 26. oktobrī ECB telpās Frankfurtē pie Mainas tiks rīkota atklāta sēde. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē būs iespējams sekot sēdes gaitai tiešraidē. Informācija par reģistrāciju dalībai atklātajā sēdē un komentāru iesniegšanu par apspriešanas dokumentu arī pieejama šajā interneta vietnē. Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar pārskatu par atbildēm. Otra apspriešana attiecībā uz norādījumu projekta par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu pielikumu tiks rīkota vēlāk.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana