Menu

Оценка на четири банки от еврозоната през 2016 г.

От март до ноември 2016 г. ЕЦБ проведе цялостна оценка на четири банки. Тя включваше преглед на качеството на активите и стрес тест.

На оценка бяха подложени следните банки:

  • Abanka d.d. (Словения)
  • Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Латвия)
  • Banca Mediolanum S.p.A. (Италия)
  • Citibank Europe plc (Ирландия)

Прессъобщение:

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +

Подробни резултати

Ирландия

Citibank Holdings Ireland Limited

CA DISCLOSURE.xlsx
CA DISCLOSURE.xlsx.pdf

Италия

Banca Mediolanum S.p.A.

CA DISCLOSURE.xlsx
CA DISCLOSURE.xlsx.pdf

Словения

Abanka d.d.

CA DISCLOSURE.xlsx
CA DISCLOSURE.xlsx.pdf