Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je zaključila celovito oceno štirih bank

4. november 2016

ECB je od marca od novembra 2016 izvedla celovito oceno v naslednjih štirih bankah:

  • Abanka d.d. (Slovenija)
  • Akciju sabiedrība »Rietumu Banka« (Latvija)
  • Banca Mediolanum S.p.A. (Italija)
  • Citibank Holdings Ireland Limited[1] (Irska)

Rezultati za banke Abanka d.d., Banca Mediolanum S.p.A. in Citibank Holdings Ireland Limited, ki so soglašale z razkritjem, so bili danes objavljeni na spletnem mestu ECB.

Celovita ocena je obvezna za vse banke, ki na podlagi meril pomembnosti, določenih v členu 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013, pridejo ali bodo verjetno prišle pod neposredni nadzor ECB. Rezultati letne ocene pomembnosti bank s strani ECB bodo objavljeni kmalu. Celovita ocena v letu 2016 je bila podobna skrbnemu pregledu, ki je bil leta 2014 opravljen za 130 bank in leta 2015 za 9 bank. Sestavljala sta jo pregled kakovosti sredstev in stresni test.

Pregled kakovosti sredstev je bil opravljen po enaki metodologiji, kot je bila uporabljena v letih 2014 in 2015. Postopek, ki je bil bonitetne in ne računovodske narave, je pokazal časovni presek knjigovodske vrednosti sredstev bank ob koncu leta 2015 in razkril, ali mora katera od bank okrepiti svojo kapitalsko osnovo. Prilagoditve navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) so bile zahtevane predvsem zaradi odkritja dodatnih nedonosnih izpostavljenosti ter zaradi povečanja posameznih rezervacij in zvišanja njihove splošne ravni.

Stresni test je bil opravljen po metodologiji, ki je bila uporabljena v stresnem testu Evropskega bančnega organa v letu 2016. Izhajal je iz pregleda kakovosti sredstev in analiziral, kako bi se kapitalska pozicija sodelujočih bank gibala po osnovnem in neugodnem scenariju v triletnem obdobju od leta 2016 do leta 2018.

Mejni vrednosti za ugotavljanje primanjkljaja kapitala sta ostali enaki kot v letih 2014 in 2015: zahtevani količnik CET1 je v pregledu kakovosti sredstev in osnovnem scenariju stresnega testa znašal 8%, v neugodnem scenariju pa 5,5%. Skupni kapitalski primanjkljaj banke je bil določen na ravni največjega primanjkljaja, ki je bil ugotovljen v posameznih delih celovite ocene. Rezultati za tri sodelujoče banke, ki so soglašale z razkritjem, so predstavljeni v tabeli 1.

Tabela 1: Gibanje količnika CET1 in posledični kapitalski primanjkljaj

Banka

CET1 začetno stanje (1) CET1 po pregledu kakovosti sredstev (1) CET1 osnovni scenarij (2) CET1 neugodni scenarij (2) CET1 primanjkljaj
(v %) (v %) (v %) (v %) (v mio EUR)
Abanka d.d. 23,0% 22,6% 23,8% 10,0% 0
Banca Mediolanum S.p.A. 19,7% 19,7% 23,0% 17,7% 0
Citibank Holdings Ireland Limited 14,7% 13,3% 12,7% 10,4% 0

(1) Količnik CET1 na dan 31. decembra 2015, razen za Citibank Holdings Ireland Limited, kjer je bil referenčni datum 31. marec 2016.

(2) Najnižji količnik CET1 v triletnem obdobju stresnega testa.

Nobena od zgornjih treh bank ni v pregledu kakovosti sredstev in stresnem testu padla pod zahtevani prag, zato zanje v celoviti oceni ni bil ugotovljen primanjkljaj kapitala. Vseeno se od njih pričakuje, da bodo sprejele ukrepe v zvezi s kvalitativnimi ugotovitvami pregleda kakovosti sredstev, kot so pomanjkljivosti v politikah in postopkih ter šibke točke v podatkovnih sistemih. To je skladno s pristopom, ki je bil uporabljen v prejšnjih celovitih ocenah v letih 2014 in 2015.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

  1. Citibank Holdings Ireland Limited je holding na najvišji ravni konsolidacije za bančni subjekt Citibank Europe plc. Citibank Europe Plc je edina podrejena družba Citibank Holdings Ireland Limited.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo