ECB organizacinė struktūra

Kuriant Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM) reikėjo šiek tiek keisti ECB organizacinę struktūrą ir įkurti naujų padalinių.

Nauji struktūriniai padaliniai

Už mikroprudencinės priežiūros vykdymą atsakingi keturi generaliniai direktoratai ir Priežiūros valdybos sekretoriatas.

  • Mikroprudencinės priežiūros I ir II generaliniai direktoratai atsakingi už svarbių bankų kasdienę tiesioginę priežiūrą.
  • Mikroprudencinės priežiūros III generalinis direktoratas vykdo mažiau svarbių bankų priežiūros, kurią vykdo atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija, stebėseną.
  • Mikroprudencinės priežiūros IV generalinis direktoratas atsakingas už horizontaliąsias ir specializuotas paslaugas, susijusias su visais jo prižiūrimais bankais, ir teikia specializuotą pagalbą konkrečiais priežiūros klausimais.
  • Specialiai įkurtas sekretoriatas padeda Priežiūros valdybai ir teikia pagalbą rengiant priežiūros sprendimų projektus.

Bendros tarnybos

Priežiūros veiklą vykdyti padeda ir tam tikri esami ECB skyriai ir tarnybos.

Reikiamas paslaugas (pvz., IT, žmogiškųjų išteklių, biudžeto, teisines, statistikos, ryšių ir administracines) daugiausia teikia esami ECB skyriai taip išvengiant darbo minėtose srityse dubliavimo; be to, tai padeda garantuoti, kad darbas būtų atliekamas efektyviai ir veiksmingai.