Az EKB szervezeti felépítése

Az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) felállítása miatt szükségessé vált az EKB meglevő szervezeti felépítésének módosítása, ami többek között új szervezeti egységek létrehozását vonta maga után.

Új szervezeti egységek felállítása

A mikroprudenciális funkciót négy főigazgatóság és a felügyeleti testület titkársága látja el.

  • Az I. és a II. mikroprudenciális felügyeleti főigazgatóság a jelentős bankok közvetlen, napi szintű felügyeletével foglalkozik.
  • A III. mikroprudenciális felügyeleti főigazgatóság a kevésbé jelentős bankok nemzeti felügyeletek által végzett felügyeletének felvigyázásáért felelős. Ezen bankok közvetett, napi szintű felügyelete az illetékes nemzeti hatósághoz tartozik, amely rendszeresen beszámol tevékenységéről az EKB-nak.
  • A IV. mikroprudenciális felügyeleti főigazgatóság az EKB felügyelete alá vont összes bankkal kapcsolatos horizontális és speciális feladatokat végez, valamint speciális szaktudással támogatja az egyes felügyeleti részterületeket.
  • A felügyeleti testület munkáját külön titkárság segíti, amely támogatást nyújt a felügyeleti határozatok megfogalmazásához.

Közös szolgáltatások nyújtása

A felügyeleti feladatok végzését az EKB már meglevő szervezeti egységei és szolgálatai is támogatják.

Az úgynevezett közös szolgáltatásokat – mint például az informatika, emberierőforrás-gazdálkodás, költségvetés, jog, statisztika, kommunikáció, igazgatás – többnyire a már meglevő szervezeti egységek biztosítják. Ezzel elkerülhető a felesleges párhuzamos munkavégzés, ami garantálja a hatékony, eredményes szolgáltatást.