Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az LSI-k áttekintése

Kevésbé jelentős intézmények (LSI-k) az egységes felügyeleti mechanizmusban (SSM) részt vevő valamennyi országban találhatók. Míg az egyes országok bankrendszerében meglevő piaci részesedéseik jelentősen eltérnek egymástól, az LSI-k tevékenysége földrajzilag erősebben koncentrálódik, mint a jelentős intézményeké (SI-k). Számos LSI – elhelyezkedésétől függően – a kisebb közösségeknek vagy régióknak nyújt szolgáltatást. Emellett termékportfóliók általában szűkebbek és specializáltabbak, mint az SI-k által kínáltaké. Az LSI-k többek között a következő szegmensekre szakosodnak: autófinanszírozás, jelzálog-hitelezés, konkrét ágazatok hitelezése és értékpapír-szolgáltatások.

Mind alább, mind az EKB LSI felügyeleti jelentésében részletesebb információk találhatóak az európai LSI-kről. Emellett az intézményvédelmi rendszerekre (IPS) vonatkozó konkrét információk is szerepelnek, mivel számos LSI tagja valamely IPS-nek.

Az LSI-ágazat áttekintése

Az LSI-ágazat Európában mintegy 2000 bankból áll a legmagasabb konszolidációs szinten. További 250 szervezet más LSI-k leányvállalataként, míg mintegy 60 különálló fióktelepként működik. Ez összesen mintegy 2400 szervezet, amelyeket a 21 részt vevő ország nemzeti illetékes hatóságai (INH-k) felügyelnek. Az LSI-ágazat nagy része továbbra is Németországban, Ausztriában és Olaszországban összpontosul, ahol nagy decentralizált takarékpénztárak, illetve szövetkezeti bankok működnek.

Az LSI-ágazat üzleti modell szerint a részt vevő országokban

(szervezetek száma szerint)

2021. december

Forrás: Az EKB számításai az SSM belső üzleti modell szerinti besorolásán alapulnak.
Megjegyzés: A konszolidáció legmagasabb szintjén működő LSI-k és fióktelepek száma (beleértve a pénzügyi piaci infrastruktúrákat (FMI))

Nem csak az LSI-ágazat piaci részesedése tér el jelentősen a részt vevő országok között – ugyanez igaz az LSI-k országos szinten uralkodó üzleti modelljeire is. Ez magában foglalja az LSI-k jelenlétét számos dinamikus piaci szegmensben, a fogyasztói hitelektől és az ingatlanhitelektől a magánbanki szolgáltatásokig és a vagyonkezelésig. Az LSI-tevékenységek általában földrajzilag koncentráltabbak, mint az SI-tevékenységek, a meghatározó üzleti modell pedig a lakossági hitelezés.

Az LSI-ágazat ország szerint

(szervezetek száma, eszközök összesen)

2021. december

Forrás: az EKB számításai.
Megjegyzés: A konszolidáció legmagasabb szintjén működő LSI-k és fióktelepek száma (beleértve az FMI-ket)

Az LSI-ágazatra vonatkozó további információk az EKB alábbi kiadványaiban találhatók:

Az IPS áttekintése

Az intézményvédelmi rendszert (IPS) a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) határozza meg olyan szerződésben foglalt vagy jogszabályban meghatározott felelősségvállalási rendszerként, amely i) védi a tagintézményeit, és ii) szükség szerint biztosítja a csőd elkerüléséhez szükséges likviditást és fizetőképességet. Az illetékes hatóságok a CRR-ben meghatározott feltételekkel összhangban eltekinthetnek a meghatározott prudenciális követelményektől – például a CRR 8. cikkének (4) bekezdése szerinti likviditás tekintetében, vagy a CRR 113. cikkének (7) bekezdése szerint a csoporton belüli kitettségeknek a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítása során való figyelembevételére –, vagy engedélyezhetnek bizonyos eltéréseket (pl. alacsonyabb kiáramlási és magasabb beáramlási százalékok alkalmazása a likviditásfedezeti ráta kiszámítása során (a CRR 422. cikkének (8) bekezdése és 425. cikkének (4) bekezdése) az IPS-tagintézmények esetében.

Az IPS-eket a CRR céljából jelenleg az SSM-ben részt vevő négy országban ismerik el: Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban. Az intézményvédelmi rendszerek komoly jelentőséggel bírnak, mivel tagjaik az euroövezeti bankok mintegy 50%-át teszik ki, és a bankrendszer teljes eszközállományának mintegy 10%-át birtokolják. Valójában az EKB bankfelügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek és a kevésbé jelentős hitelintézetek is gyakran ugyanannak az IPS-nek a tagjai. A szóban forgó négy euroövezeti országban az IPS-ek által lefedett két fő ágazat a szövetkezeti hitelintézetek és a takarékbankok.

Az EKB 2016-ban iránymutatásokat bocsátott ki az IPS-ek elbírálási módjáról, valamint az EKB és az INH-k kapcsolódó tevékenységeinek összehangolásáról. Ezekben rendelkezünk arról, hogy az új IPS-kérelmek elbírálása az EKB és az INH-k között összehangolva menjen végbe, miközben következetesen ellenőrizzük, hogy az IPS-ek betartsák a jogi követelményeket.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése