Membru tal-Bord Superviżorju (rappreżentant tal-BĊE)

Oqsma ta’ interess

  • Integrazzjoni tas-suq bankarju
  • Konsolidament tas-suq bankarju
  • Simplifkazzjoni tal-proċessi superviżorji
  • Kwistjonijiet dwar kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu

Edukazzjoni

1991
Lawrea ta’ Maġisteru fil-Filosofija Politika, Università ta’ Pariġi I – Sorbonne, Franza
1979-84
École Normale Supérieure, Saint-Cloud (Franza), taqsima Umanitajiet, Lawreat fil-Filosofija tal-“Agrégation”, Studji ta’ wara l-Lawrea fl-Istorja tal-Ħsieb Ekonomiku

Karriera professjonali

Minn Settembru 2019
Membru tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (rappreżentant tal-BĊE)
Minn April 2020
Membru tal-Kumitat tat-Tmexxija tal-Bord Superviżorju
2014-19
Segretarju Ġenerali, ACRP (Awtorità ta’ Superviżjoni u Riżoluzzjoni Prudenzjali), Pariġi, Franza
2010-13
Deputat Segretarju Ġenerali, ACRP, Pariġi, Franza
2008-10
Deputat Segretarju Ġenerali, Commission Bancaire, Pariġi, Franza
2000-08
Direttur, Direttorat Legali, Commission Bancaire, Pariġi, Franza
1993-99
Deputat u Kap tas-Segretarjat Legali, Commission Bancaire, Pariġi, Franza
1988-93
Uffiċjali, Dipartimenti tar-Regolazzjoni Bankarja, Banque de France, Pariġi

Karigi oħra

Minn Settembru 2007
President tal-Grupp ta’ Esperti tal-Kumitat ta' Basel fuq AML-CFT (AMLEG)

Ġieħ u unuri

2017
Kavallier tal-Leġjun tal-Unur Franċiż