Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Teagmháil

Oibreoir teileafóin

Más maith leath teagmháil a dhéanamh le rannóg nó le duine ar leith sa Bhanc Ceannais Eorpach, cuir glaoch orainn le do thoil.

+49 69 1344 0

Ceisteanna faoin maoirseacht baincéireachta Eorpach

An bhfuil tuilleadh eolais uait faoi ghníomhaíochta na maoirseachta baincéireachta Eorpaí agus faoin tionchar atá acu ar do shaol? An bhfuil ceist agat faoin mBanc Ceannais Eorpach? Faigh na freagraí ar na ceisteanna is coitianta nó cuir do cheist féin chugainn.

Fiafraigh dínn

Cuairt a thabhairt ar an mBanc Ceannais Eorpach

Chun eolas a fháil faoi na deiseanna atá ann cuairt a thabhairt ar an mBanc Ceannais Eorpach, téigh chuig Tabhair cuairt orainn.

Fiosrúchán ó na meáin

Ba cheart d’iriseoirí teagmháil a dhéanamh linn ar an teileafón nó ar ríomhphost i gcás ceisteanna a bhaineann le gníomhaíochtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Ag an deireadh seachtaine, cuirtear glaochanna chuig an uimhir ghinearálta +49 69 1344 7455 ar aghaidh chuig an oifigeach preasa ar dualgas.

media@ecb.europa.eu +49 69 1344 7455 Teagmhálaithe eile sna meáin

Cuirí chun cainte

Is féidir cuireadh a thabhairt do chomhalta de chuid Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh nó do Chathaoirleach an Bhoird Maoirseachta labhairt ag comhdháil nó ag imeacht ach an fhoirm iarratais ar chaint phoiblí a chomhlánú.

Doiciméid agus taifid a iarraidh

Féach an treoir maidir le doiciméid agus taifid a iarraidh ó chartlann an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Eolas faoin gcartlann

Teagmháil le heagraíochtaí sochaí sibhialta

Féadfaidh eagraíochtaí sochaí sibhialta a bhfuil ceisteanna acu faoi obair an Bhainc Ceannais Eorpaigh teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag civilsociety@ecb.europa.eu.

Teagmhálacha eile

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht