Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Teagmháil

Oibreoir teileafóin

Más maith leath teagmháil a dhéanamh le rannóg nó le duine ar leith sa Bhanc Ceannais Eorpach, cuir glaoch orainn le do thoil.

+49 69 1344 0

Ceisteanna faoin maoirseacht baincéireachta Eorpach

An bhfuil tuilleadh eolais uait faoi ghníomhaíochtaí na maoirseachta baincéireachta Eorpaí agus faoin tionchar atá acu ar do shaol? An bhfuil ceist agat faoin mBanc Ceannais Eorpach?

Léigh na freagraí ar na ceisteanna is coitianta a chuirtear orainn

Nach féidir leat an freagra ar do cheist a aimsiú? Déan teagmháil linn trí úsáid a bhaint as ár bhfoirm ar líne nó glaoigh orainn (is féidir glaoch orainn ó Luan go hAoine idir 10:00 agus 12:00 agus idir 14:00 agus 16:00 CET):

Foirm Iarratais ar Fhaisnéis

+800 88 01 16 11

+49 69 1344 1300

Má cheapann tú go ndearnadh teagmháil leat mar chuid de chamscéim inar baineadh mí‑úsáid as ainm an Bhainc Ceannais Eorpaigh, léigh ár gCeisteanna Coitianta faoi chalaois.

Tabhair cuairt ar an mBanc Ceannais Eorpach

Le tuilleadh eolais a fháil faoi dheiseanna chun cuairt a thabhairt ar an mBanc Ceannais Eorpach, féach ar an leathanach Tabhair cuairt orainn.

Fiosrúcháin ó na meáin

Ba cheart d’iriseoirí teagmháil a dhéanamh linn ar an teileafón nó ar ríomhphost i gcás ceisteanna a bhaineann le gníomhaíochtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Ag an deireadh seachtaine, cuirtear glaochanna chuig an uimhir ghinearálta, +49 69 1344 7455, ar aghaidh chuig an oifigeach preasa ar dualgas.

media@ecb.europa.eu +49 69 1344 7455 Teagmhálacha do na meáin

Cuirí chun cainte

Is féidir cuireadh a thabhairt do chomhalta de chuid Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh nó do Chathaoirleach an Bhoird Maoirseachta labhairt ag comhdháil nó ag imeacht ach an fhoirm iarratais ar chaint phoiblí a chomhlíonadh.

Iarratais ar dhoiciméid agus ar thaifid

Féach an treoir maidir le doiciméid agus taifid a iarraidh ó chartlann an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Eolas faoin gcartlann

Teagmháil le heagraíochtaí sochaí sibhialta

Féadfaidh eagraíochtaí sochaí sibhialta a bhfuil ceisteanna acu faoi obair an Bhainc Ceannais Eorpaigh teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost a sheoladh chuig .

Teagmhálacha eile

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht