Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Член на Надзорния съвет (представител на ЕЦБ)

Шерщин аф Йокник

Сфери на интерес

Външни комуникации

Макропруденциален надзор

Надзорна стратегия

Надзорна последователност

Образование

Икономика, статистика и право, Стокхолмски университет

Професионален опит
от октомври 2019 г.

Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (представител на ЕЦБ)

2012 – 2019

Първи заместник-управител, Sveriges riksbank

2009 – 2011

Управляващ директор, Асоциация на банкерите в Швеция

2008 – 2009

Председател на Комитета на европейските органи за банков надзор

1995 – 2007

Ръководител на банковия надзор, Finansinspektionen (Шведски орган за финансов надзор)

1991 – 1995

Финансов анализатор, Finansinspektionen (Шведски орган за финансов надзор)

1977 – 1991

Sveriges riksbank

1976 – 1977

Sparbanken Kronoberg

Други постове
2015 – 2019

Заместващ член на Генералния съвет на ЕЦБ

2015 – 2018

Член на Европейския съвет за системен риск (ЕССР)

2014 – 2018

Член на Съвета, Датски орган за финансов надзор

2010 – 2011

Член на Съвета, Съвет за електронна идентификация

2010 – 2011

Член на Групата по надзора на Института за международни финанси

2009 – 2011

Член на Изпълнителния комитет, Европейска банкова федерация

2009 – 2011

Член на Съвета, Шведско бюро за потребителско банкиране и финансиране

2003 – 2009 и 2013–2019

Член на Базелския комитет за банков надзор

Подайте сигнал