Menu

Член на Надзорния съвет (представител на ЕЦБ)

Сфери на интерес

  • Комуникации в целия пазар
  • Макропруденциален надзор
  • Въпроси, свързани с управлението на кризи

Образование

 
Икономика, статистика и право, Стокхолмски университет

Професионален опит

от октомври 2019 г.
Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (представител на ЕЦБ)
2012 – 2019
Първи заместник-управител, Sveriges riksbank
2009 – 2011
Управляващ директор, Асоциация на банкерите в Швеция
2008 – 2009
Председател на Комитета на европейските органи за банков надзор
1995 – 2007
Ръководител на банковия надзор, Finansinspektionen (Шведски орган за финансов надзор)
1991 – 1995
Финансов анализатор, Finansinspektionen (Шведски орган за финансов надзор)
1977 – 1991
Sveriges riksbank
1976 – 1977
Sparbanken Kronoberg

Други постове

2015 – 2019
Заместващ член на Генералния съвет на ЕЦБ
2015 – 2018
Член на Европейския съвет за системен риск (ЕССР)
2014 – 2018
Член на Съвета, Датски орган за финансов надзор
2010 – 2011
Член на Съвета, Съвет за електронна идентификация
2010 – 2011
Член на Групата по надзора на Института за международни финанси
2009 – 2011
Член на Изпълнителния комитет, Европейска банкова федерация
2009 – 2011
Член на Съвета, Шведско бюро за потребителско банкиране и финансиране
2003 – 2009 и 2013–2019
Член на Базелския комитет за банков надзор