Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου (εκπρόσωπος της ΕΚΤ)

Kerstin af Jochnick

Τομείς ενδιαφέροντος

Εξωτερική επικοινωνία

Μακροπροληπτική εποπτεία

Εποπτική στρατηγική

Εποπτική συνέπεια

Τίτλοι σπουδών

Σπουδές στις οικονομικές, στατιστικές και νομικές επιστήμες, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης

Επαγγελματική σταδιοδρομία
Από τον Οκτώβριο του 2019

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (εκπρόσωπος της ΕΚΤ)

2012-19

Πρώτη υποδιοικήτρια, Sveriges riksbank

2009-11

Διευθύνουσα σύμβουλος, Svenska Bankföreningen (Ένωση Τραπεζιτών της Σουηδίας)

2008-09

Πρόεδρος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Φορέων Τραπεζικής Εποπτείας

1995-2007

Προϊσταμένη Τραπεζικής Εποπτείας, Finansinspektionen (Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Σουηδίας)

1991-95

Οικονομική αναλύτρια, Finansinspektionen (Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Σουηδίας)

1977-91

Sveriges riksbank

1976-77

Sparbanken Kronoberg

Άλλες δραστηριότητες
2015-19

Αναπληρωματικό μέλος, Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

2015-18

Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)

2014-18

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Finanstilsynet (Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας)

2010-11

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Αναγνώρισης

2010-11

Μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Εποπτεία, Institute of International Finance

2009-11

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών

2009-11

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (Γραφείο για Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ζητήματα των Καταναλωτών της Σουηδίας)

2003-09 και 2013-19

Μέλος της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων