Menu

Medlem af Tilsynsrådet (ECB-repræsentant)

Interesseområder

  • Markedskommunikation
  • Makroprudentielt tilsyn
  • Krisestyring

Uddannelse

 
Økonomi-, statistik- og jurastudier, Stockholm Universitet

Erhvervskarriere

Siden oktober 2019
Medlem af Tilsynsrådet for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB-repræsentant)
2012-19
Vice riksbankschef, Sveriges riksbank
2009-11
Administrerende direktør, Svenske Bankföreningen
2008-09
Formand for Det Europæiske Banktilsynsudvalg
1995-2007
Generaldirektør, Finansinspektionen (Swedish Financial Supervisory Authority)
1991-95
Financial Analyst, Finansinspektionen (Swedish Financial Supervisory Authority)
1977-91
Sveriges riksbank
1976-77
Sparbanken Kronoberg

Andre hverv

2015-19
Suppleant, ECB's Generelle Råd
2015-18
Medlem af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB
2014-18
Bestyrelsesmedlem, Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority)
2010-11
Bestyrelsesmedlem, Electronic Identification Board
2010-11
Medlem af IIF Advisory Group on Supervision
2009-11
Medlem af Den Europæiske Banksammenslutnings eksekutivkomité
2009-11
Bestyrelsesmedlem, Swedish Consumers' Banking & Finance Bureau
2003-09 og 2013-19
Medlem af Baselkomitéen for Banktilsyn