Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ledamot av tillsynsnämnden (företrädare för ECB)

Kerstin af Jochnick

Intresseområden

Extern kommunikation

Makrotillsyn

Tillsynsstrategi

Enhetlig tillsyn

Utbildning

Nationalekonomi, statistik och juridik, Stockholms universitet

Yrkeskarriär
Sedan oktober 2019

Ledamot av Gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (företrädare för ECB)

2012–2019

Förste vice riksbankschef, Sveriges riksbank

2009–2011

VD, Svenska Bankföreningen

2008–2009

Ordförande för Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter

1995–2007

Avdelningschef för banktillsyn, Finansinspektionen

1991–1995

Finansanalytiker, Finansinspektionen

1977–1991

Sveriges riksbank

1976–1977

Sparbanken Kronoberg

Andra befattningar
2015–2019

Suppleant i ECB:s allmänna råd

2015–2018

Ledamot av Europeiska systemrisknämnden (ESRB)

2014–2018

Styrelseledamot av den danska finansövervakningsmyndigheten

2010–2011

Styrelseledamot av E-legitimationsnämnden

2010–2011

Ledamot av IIF, rådgivande grupp om tillsyn

2009–2011

Ledamot av Verkställande kommittén, Europeiska bankförbundet

2009–2011

Styrelseledamot av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

2003–2009 och 2013–2019

Ledamot av Baselkommittén för banktillsyn

Visselblåsning