Menu

Ledamot av tillsynsnämnden (företrädare för ECB)

Intresseområden

  • Marknadsomfattande kommunikation
  • Makrotillsyn
  • Krishantering

Utbildning

 
Nationalekonomi, statistik och juridik, Stockholms universitet

Yrkeskarriär

Sedan oktober 2019
Ledamot av Gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (företrädare för ECB)
2012–2019
Förste vice riksbankschef, Sveriges riksbank
2009–2011
VD, Svenska Bankföreningen
2008–2009
Ordförande för Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter
1995–2007
Avdelningschef för banktillsyn, Finansinspektionen
1991–1995
Finansanalytiker, Finansinspektionen
1977–1991
Sveriges riksbank
1976–1977
Sparbanken Kronoberg

Andra befattningar

2015–2019
Suppleant i ECB:s allmänna råd
2015–2018
Ledamot av Europeiska systemrisknämnden (ESRB)
2014–2018
Ledamot av den danska finansövervakningsmyndigheten
2010–2011
Ledamot av E-legitimationsnämnden
2010–2011
Ledamot av IIF, rådgivande grupp om tillsyn
2009–2011
Ledamot av Verkställande kommittén, Europeiska bankförbundet
2009–2011
Ledamot av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
2003–2009 och 2013–2019
Ledamot av Baselkommittén för banktillsyn