Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontaelimen jäsen (EKP:n edustaja)

Kerstin af Jochnick

Erityisosaaminen

Viestintä

Makrovakausvalvonta

Pankkivalvonnan strategia

Valvontakäytäntöjen yhtenäisyys

Koulutus

Kansantalous-, tilasto- ja oikeustieteen opintoja, Stockholms universitet

Ammatillinen toiminta
Lokakuusta 2019

Yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen jäsen (EKP:n edustaja)

2012–2019

Ruotsin keskuspankin ensimmäinen varapääjohtaja

2009–2011

Toimitusjohtaja, Ruotsin pankkiyhdistys (Svenska Bankföreningen)

2008–2009

Puheenjohtaja, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea

1995–2007

Pankkivalvonnasta vastaava johtaja, Ruotsin finanssivalvontaviranomainen (Finansinspektionen)

1991–1995

Rahoitusmarkkina-analyytikko, Ruotsin finanssivalvontaviranomainen

1977–1991

Ruotsin keskuspankki

1976–1977

Sparbanken Kronoberg

Muu toiminta
2015–2019

EKP:n yleisneuvoston varajäsen

2015–2018

Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) jäsen

2014–2018

Johtokunnan jäsen, Tanskan finanssivalvontaviranomainen (Finanstilsynet)

2010–2011

Johtoryhmän jäsen, Ruotsin sähköisen tunnistamisen lautakunta (E-legitimationsnämnden)

2010–2011

Valvonta-asiain neuvoa-antavan ryhmän jäsen, IIF

2009–2011

Johtokunnan jäsen, Euroopan pankkiyhdistysten liitto

2009–2011

Johtokunnan jäsen, Ruotsin pankki- ja rahoitusalan kuluttajansuojatoimisto (Konsumenternas Bank- och Finansbyrå)

2003–2009 ja 2013–2019

Baselin pankkivalvontakomitean jäsen

Ilmoita väärinkäytöksestä