Menu

Valvontaelimen jäsen (EKP:n edustaja)

Erityisosaaminen

  • Markkinaviestintä
  • Makrovakausvalvonta
  • Kriisinhallinta

Koulutus

 
Kansantalous-, tilasto- ja oikeustieteen opintoja, Stockholms universitet

Ammatillinen toiminta

Lokakuusta 2019
Yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen jäsen (EKP:n edustaja)
2012–2019
Ruotsin keskuspankin ensimmäinen varapääjohtaja
2009–2011
Toimitusjohtaja, Ruotsin pankkiyhdistys (Svenska Bankföreningen)
2008–2009
Puheenjohtaja, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea
1995–2007
Pankkivalvonnasta vastaava johtaja, Ruotsin finanssivalvontaviranomainen (Finansinspektionen)
1991–1995
Rahoitusmarkkina-analyytikko, Ruotsin finanssivalvontaviranomainen
1977–1991
Ruotsin keskuspankki
1976–1977
Sparbanken Kronoberg

Muu toiminta

2015–2019
EKP:n yleisneuvoston varajäsen
2015–2018
Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) jäsen
2014–2018
Johtokunnan jäsen, Tanskan finanssivalvontaviranomainen (Finanstilsynet)
2010–2011
Johtoryhmän jäsen, Ruotsin sähköisen tunnistamisen lautakunta (E-legitimationsnämnden)
2010–2011
Valvonta-asiain neuvoa-antavan ryhmän jäsen, IIF
2009–2011
Johtokunnan jäsen, Euroopan pankkiyhdistysten liitto
2009–2011
Johtokunnan jäsen, Ruotsin pankki- ja rahoitusalan kuluttajansuojatoimisto (Konsumenternas Bank- och Finansbyrå)
2003–2009 ja 2013–2019
Baselin pankkivalvontakomitean jäsen