Menu

Členka Rady pre dohľad (zástupkyňa ECB)

Záujmové oblasti

  • Celotrhová komunikácia
  • Makroprudenciálny dohľad
  • Krízové riadenie

Vzdelanie

 
štúdium ekonómie, štatistiky a práva, Stockholm University

Pracovné skúsenosti

od októbra 2019
členka Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupkyňa ECB)
2012 – 2019
prvá viceguvernérka, Sveriges riksbank
2009 – 2011
generálna riaditeľka švédskej bankárskej asociácie
2008 – 2009
predsedníčka Výboru európskych orgánov bankového dohľadu
1995 – 2007
vedúca bankového dohľadu, Finansinspektionen (švédsky orgán finančného dohľadu)
1991 – 1995
finančná analytička, Finansinspektionen (švédsky orgán finančného dohľadu)
1977 – 1991
Sveriges riksbank
1976 – 1977
Sparbanken Kronoberg

Ďalšie funkcie

2015 – 2019
náhradníčka člena Generálnej rady ECB
2015 – 2018
členka Európskeho výboru pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB)
2014 – 2018
členka rady dánskeho orgánu finančného dohľadu
2010 – 2011
členka rady, Electronic Identification Board (rada pre elektronickú identifikáciu)
2010 – 2011
členka poradnej skupiny pre dohľad, Inštitút pre medzinárodné financie (Institute of International Finance – IIF)
2009 – 2011
členka Výkonného výboru Európskej bankovej federácie
2009 – 2011
členka rady, Konsumenternas Bank- och finansbyrå (švédsky úrad ochrany spotrebiteľov v bankových a finančných záležitostiach)
2003 – 2009 a 2013 – 2019
členka Bazilejského výboru pre bankový dohľad