Menu

Membru tal-Bord Superviżorju (rappreżentant tal-BĊE)

Oqsma ta’ interess

  • Komunikazzjoni mas-suq kollu
  • Superviżjoni makroprudenzjali
  • Kwistjonijiet ta' ġestjoni ta’ kriżijiet

Edukazzjoni

 
Studji fl-ekonomija, l-istatistika u l-liġi, Università ta’ Stockholm

Karriera professjonali

Minn Ottubru 2019
Membru tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (rappreżentant tal-BĊE)
2012-19
L-ewwel Deputat Gvernatur, Sveriges Riksbank
2009-11
Direttur maniġerjali, Assoċjazzjoni tal-Bankiera Svediżi
2008-09
President tal-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej
1995-2007
Kap tas-Superviżjoni Bankarja, Finansinspektionen (Awtorità superviżorja finanzjarja Svediża)
1991-95
Analista Finanzjarju, Finansinspektionen (Awtorità Superviżorja Finanzjarja Svediża)
1977-91
Sveriges riksbank
1976-77
Sparbanken Kronoberg

Karigi oħra

2015-19
Supplent, Kunsill Governattiv tal-BĊE
2015-18
President, Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS)
2014-18
Membru tal-Bord, Awtorità Daniża tas-Superviżjoni Finanzjarja
2010-11
Membru tal-Bord, Bord ta’ Identifikazzjoni Elettronika
2010-11
Membru tal-Grupp Konsultattiv dwar is-Superviżjoni tal-IIF
2009-11
Membru tal- Kumitat Eżekuttiv, Federazzjoni Bankarja Ewropea
2009-11
Membru tal- Bord, Uffiċċju tal-Konsumaturi Svediżi dwar l-attività Bankarja u Finanzjarja
2003-09 u 2013-19
Membru, Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja