Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB uzsāk sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz norādījumiem par darījuma partnera kredītriska modeļu izmaiņu būtiskuma novērtējumu

2016. gada 16. decembrī
  • ECB skaidro izmaiņu apstiprināšanas kritērijus iekšējiem modeļiem, kurus tieši uzraudzītās bankas izmanto, lai aprēķinātu darījuma partnera kredītriska un kredīta vērtības korekcijas riska kapitāla prasības.
  • ECB publicē norādījumu projektu sabiedriskai apspriešanai.
  • Apspriešanas periods ilgst no šodienas līdz 2017. gada 14. februārim.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsāk sabiedrisko apspriešanu par ECB norādījumu par būtiskuma novērtējumu (EGMA norādījumu) projektu attiecībā uz darījuma partnera kredītriska modeļu izmaiņām vai paplašinājumiem. ECB norādījumu projektā aprakstīts, kā ECB paredz skaidrot spēkā esošo tiesisko regulējumu. Norādījumi palīdz ECB tieši uzraudzītajām nozīmīgajām iestādēm veikt pašnovērtējumu attiecībā uz darījuma partnera kredītriska un kredīta vērtības korekcijas riska aprēķināšanai izmantoto iekšējo modeļu izmaiņu un paplašinājumu būtiskumu, cik vien iespējams izmantojot pieeju, ko Eiropas Banku iestāde (EBI) jau noteikusi citiem riska veidiem.

Saskaņā ar Kapitāla prasību regulu (CRR) finanšu iestādes, aprēķinot kapitāla prasības, var izmantot iekšējā modeļa metodi (IMM) attiecībā uz darījuma partnera kredītrisku (CCR) un kredīta vērtības korekcijas riska attīstīto metodi (A-CVA). Šie iekšējie modeļi īpaši vērsti uz atvasināto finanšu instrumentu ārpusbiržas darījumiem un vērtspapīru finansēšanas darījumiem, jo šiem produktiem riska darījumu aprēķinam izmanto citādu pieeju nekā tradicionāliem aizdevumiem, kuru risks lielā mērā ir fiksēts. Šo modeļu rezultāts ir viens no faktoriem, ko izmanto bankas 1. pīlāra kapitāla prasību aprēķināšanai. Uzraudzības iestādei jāapstiprina abu metožu izmaiņas un paplašinājumi, ja šādas izmaiņas un paplašinājumi tiek uzskatīti par būtiskiem.

Šīs apspriešanas, kas ilgst no šodienas līdz 2017. gada 14. februārim, rezultāts tiks ņemts vērā, izstrādājot norādījumu galīgo versiju. Attiecīgie dokumenti, kas ietver norādījumu projektu un bieži uzdotos jautājumus, pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

2017. gada 13. janvārī ECB rīkos atklātu sēdi šīs apspriešanas ietvaros. Interneta vietnē atrodama arī informācija par to, kā reģistrēties dalībai atklātajā sēdē un kā iesniegt komentārus. Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar pārskatu par atbildēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana