Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Adress

Post- och leveransadress

Brev

European Central Bank Adressat (namn och/eller verksamhetsområde) 60640 Frankfurt am Main Germany

Paket och leveranser

European Central Bank Adressat (namn och/eller verksamhetsområde) Sonnemannstrasse 22 60314 Frankfurt am Main Germany

Räkningar

Vänligen se ECB’s invoicing requirements.

ECB:s kontor

Frankfurt am Main

ECB har tre adresser i Frankfurt:

  • Sonnemannstrasse 20 (Main Building) 60314 Frankfurt am Main, Germany
  • Kaiserstrasse 29 (Eurotower) 60311 Frankfurt am Main, Germany
  • Taunustor 2 60311 Frankfurt am Main, Germany

Lokalerna har videoövervakning: ECB's video surveillance policy

Representantkontor i Bryssel

Rue de la Loi/ Wetstraat 223 1040 Bruxelles Belgium

+32 2 233 54 40
För allmänna frågor, kontakta kontoret i Frankfurt
(+49 69 13 44 0) +32 2 233 54 49

Representantkontor i Washington vid IMF

700, 19th Street NW, Suite HQ1-2- 570 Washington D.C. 20431 U.S.A.

+1-202-623-8351 +1-202-623-8377

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning