SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB styrker samarbejdet med de seks EU-medlemsstater, der ikke indgår i det europæiske banktilsyn

25. januar 2023

  • ECB undertegner aftalememorandum med de kompetente nationale myndigheder i de seks EU-medlemsstater, der ikke indgår i det europæiske banktilsyn.
  • Staterne, der er omfattet af aftalememorandummet, er Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige.
  • Memorandummet styrker tilsynssamarbejdet gennem informationsudveksling og fremmer en fælles tilsynskultur.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har indgået et multilateralt aftalememorandum med de kompetente nationale myndigheder i de seks EU-medlemsstater, der ikke indgår i det europæiske banktilsyn. Aftalememorandummet vil danne grundlag for, at Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige kan udveksle oplysninger og koordinere tilsynsaktiviteter.

Aftalen har til formål yderligere at styrke tilsynssamarbejdet på europæisk plan. Den bygger på den allerede stærke samarbejdskultur, som hersker mellem ECB og ikke-deltagende kompetente nationale myndigheder i EU, og som Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds arbejde har fremmet.

Aftalememorandummet udgør en ramme for medlemsstaternes regelmæssige udveksling af oplysninger om tilsynsspørgsmål og spørgsmål vedrørende grænseoverskridende institutter under tilsyn samt om tilsynsmetoder, -tilgange og -prioriteter.

Aftalememorandummet opfordrer også ECB og de kompetente nationale myndigheder til at informere hinanden om planlagte foranstaltninger, der kan være af relevans for en anden myndigheds arbejdsopgaver. Dette kan i stressperioder bidrage til at mindske fragmenteringsrisiciene på de europæiske bankmarkeder.

Som følge af den tætte indbyrdes forbindelse mellem banksektorerne er ECB stærkt interesseret i at styrke samarbejdet med de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, der ikke indgår i det europæiske banktilsyn. Visse banker, som er under ECB's tilsyn, har datterselskaber i eller betydelige krediteksponeringer mod disse medlemsstater og udfører en væsentlig del af deres virksomhed dér. Ligeledes har visse institutter med hjemsted i ikke-deltagende medlemsstater en betydelig tilstedeværelse i jurisdiktioner, som er under tilsyn af det europæiske banktilsyn.

Aftalememorandummet indgås i overensstemmelse med det retlige krav om, at ECB og Den Europæiske Unions kompetente myndigheder skal undertegne et aftalememorandum om tilsyn, således som dette fremgår af artikel 3, stk. 6, i SSM-forordningen.

Spørgsmål fra medierne kan rettes til Clara Martín Marqués, tlf.: +49 69 1344 17919.

Bemærkninger

  • ECB indgår aftalememoranda med nationale og internationale myndigheder om at etablere faste rammer for samarbejde og informationsudveksling til fremme af et koordineret tilsyn med bankerne og deres grænseoverskridende datterselskaber og filialer. Aftalememorandaene offentliggøres på en særlig side på ECB's banktilsynswebsted.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt
Whistleblowing