Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB posiluje spolupráci se šesti členskými státy EU, které nejsou součástí evropského bankovního dohledu

25. ledna 2023

  • ECB podepsala memorandum o porozumění s vnitrostátními příslušnými orgány šesti členských států EU, které nejsou součástí evropského bankovního dohledu.
  • Zeměmi, které memorandum podepsaly, jsou Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko.
  • Memorandum posiluje spolupráci v oblasti dohledu prostřednictvím sdílených informací a podporuje společnou kulturu dohledu.

Evropská centrální banka (ECB) uzavřela mnohostranné memorandum o porozumění s vnitrostátními příslušnými orgány šesti členských států EU, které nejsou součástí evropského bankovního dohledu. Memorandum o porozumění poskytne České republice, Dánsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Švédsku rámec pro sdílení informací a koordinaci činností dohledu.

Cílem memoranda je dále posílit spolupráci v oblasti dohledu na evropské úrovni. Memorandum vychází z již tak silné kultury spolupráce mezi ECB a nezúčastněnými vnitrostátními příslušnými orgány z EU, která vyplývá z činnosti Evropského orgánu pro bankovnictví.

Memorandum poskytuje členským státům rámec pro pravidelnou výměnu informací ve věcech dohledu a otázkách týkajících se přeshraničních dohlížených institucí, jakož i o metodikách, přístupech a prioritách dohledu.

Memorandum rovněž podporuje ECB a vnitrostátní příslušné orgány v tom, aby se vzájemně informovaly o plánovaných opatřeních, která mohou mít význam pro úkoly jiného orgánu. To může pomoci snížit v době napětí rizika fragmentace na evropských bankovních trzích.

ECB si přeje posílit spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány členských států, které se neúčastní evropského bankovního dohledu, protože jejich bankovní sektory jsou do značné míry propojeny. Některé banky pod dohledem ECB mají v těchto členských státech dceřiné společnosti nebo vůči nim drží značné úvěrové expozice a vykonávají zde podstatnou část svých činností. Naopak některé instituce usazené v nezúčastněných členských státech jsou rovněž významně zastoupeny v jurisdikcích, nad nimiž vykonává dohled evropský bankovní dohled.

Memorandum o porozumění je uzavřeno v souladu se zákonným požadavkem, aby ECB a příslušné orgány Evropské unie podepsaly memorandum o porozumění v oblasti dohledu, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 6 nařízení o SSM.

Na dotazy médií odpoví Clara Martín Marqués, tel.: +49 69 1344 17919.

Poznámky

  • ECB sjednává memoranda o porozumění s vnitrostátními a mezinárodními orgány s cílem vytvořit stabilní rámce pro spolupráci a sdílení informací pro koordinovaný dohled nad bankami a jejich přeshraničními dceřinými společnostmi a pobočkami. Memoranda o porozumění jsou zveřejňována na zvláštní stránce na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)