Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

RSS news feeds

Subscribe to news feeds to receive press releases, speeches, publications as they are issued.

Subscribing to RSS news feeds requires a feed reader or news reader. All modern browsers as well as e-mail clients have this functionality included. Look for one of the news feed icons in the address bar.

Subscribing is usually as simple as copying the feed link from the web browser into your feed reader. Depending on the frequency you choose, the feed reader periodically asks all servers in its list of feed links if they have new content. If so, it either makes a note of the new content or downloads it.

The following content from the ECB's website can be delivered through RSS:

Press releases, speeches, interviews, press conference transcripts
http://www.bankingsupervision.europa.eu/rss/press.html
Publications, in pdf format:
http://www.bankingsupervision.europa.eu/rss/pub.html

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων